Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Bc. Kicová Taťána pověřena vedením Odboru investic v TÚ MMP +420 378 035 223 10 Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát +420 378 035 201 19 Jagellonská 8
Ing. Voldřichová Petra sekretářka +420 378 035 204 16 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář +420 378 035 236 17 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Křibská Helena pověřena vedením oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 203 23 Jagellonská 8
Bc. Formánková Jana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 235 16 Jagellonská 8
Ing. Benešová Martina referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 245 16 Jagellonská 8
Bc. Dunovská Diana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 246 16 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Polová Jitka referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 237 7 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů, koordinátor staveb +420 378 035 239 8 Jagellonská 8
Ing. Mach Václav referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 241 9 Jagellonská 8
Píšková Nikola DiS. referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 242 7 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 244 9 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb, koordinátor staveb +420 378 035 220 1 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 226 5 Jagellonská 8
Faschingbauerová Andrea referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 227 6 Jagellonská 8
Šlajsová Jaroslava referent oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb +420 378 035 228 2 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 230 1 Jagellonská 8

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu