Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic +420 378 035 200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát +420 378 035 201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář +420 378 035 236 23 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 239 8 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Křibská Helena pověřena vedením oddělení obchodního a veřejných zakázek, právník odboru +420 378 035 203 21 Jagellonská 8
Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 234 22 Jagellonská 8
Bc. Pechová Terezie ref. v odd. obch. a veř. zakázek +420 378 035 235 22 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Kicová Taťána pověřena vedením oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 223 10 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 232 2 Jagellonská 8
Matoušík Jan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 233
Bc. Pánek Karel referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 237 2 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 244 7 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 226 5 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 230 1 Jagellonská 8

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu