Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic 378 035 200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát 378 035 201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář 378 035 236 23 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek 378 035 234 22 Jagellonská 8
Bc. Pechová Terezie ref. v odd. obch. a veř. zakázek 378 035 235 22 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Kicová Taťána referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 223 9 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 232 2 Jagellonská 8
Ing. Nový Ladislav referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 233 9 Jagellonská 8
Bc. Pánek Karel referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 237 2 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 239 8 Jagellonská 8
Nováková Martina referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 242 7 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 244 7 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 226 5 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 230 1 Jagellonská 8
Šroubková Lucie DiS. referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 246 Jagellonská 8

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu