Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kaisler Jan vedoucí odboru 37 803 4100 416 Škroupova 4
Tolarová Alena sekretariát 37 803 4101 414 Škroupova 4
Hejlová Petra sekretariát 37 803 4103 414 Škroupova 4
Martinová Petra stavební archiv 37 803 4140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv 37 803 4142 15 Škroupova 5
Fax - odbor stavebně správní 37 803 4102 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Jandíková Stanislava vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4132 512 Škroupova 4
Ing. Šormová Ludmila odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4133 510 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Ing. Reischigová Lenka vedoucí oddělení spec. stavebního úřadu staveb silničních 37 803 4152 516 Škroupova 4
Bezděková Ilona poplatky, administrativa, výpravna 37 803 4116 310 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 37 803 4151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 37 803 4153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování 37 803 4154 513 Škroupova 4
Bednářová Jarmila oddělení stavebního řízení 37 803 4160 214 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení 37 803 4161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností 37 803 4120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností 37 803 4121 412 Škroupova 4
Mgr. Skála Petr oddělení odvolání a stížností 37 803 4122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování 37 803 4110 316 Škroupova 4
Jirásková Hana oddělení územního plánování 37 803 4111 317 Škroupova 4
Ing. Prokop Ondřej oddělení územního plánování 37 803 4112 312 Škroupova 4
Loskot Jaromír oddělení územního plánování 37 803 4114 314 Škroupova 4
Mgr. Vacková Marie oddělení územního plánování 37 803 4115 311 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování 37 803 4117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování 37 803 4118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování 37 803 4119 211 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování 37 803 4162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování 37 803 4163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování 37 803 4164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování 37 803 4165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování 37 803 4166 211 Škroupova 4

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu