Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Bytový odbor


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí oddělení Sociální práce a dostupného bydlení 378 034 250 213 Martinská 2
Walterová Lenka DiS. sociální pracovník 378 034 251 205 Martinská 2
Duspivová Sandra DiS. sociální pracovník 378 034 252 203 Martinská 2
Černá Monika DiS. sociální pracovník 378 034 253 205 Martinská 2
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník 378 034 254 203 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování 378 034 210 124 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Čadová Tereza Právník Bytového odboru 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů 378 034 230 16 Škroupova 5
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů 378 034 221 114 Škroupova 5
Novotná Ilona referent, byty zvláštního určení 378 034 231 17 Škroupova 5
Pojarová Markéta referent 378 034 232 Škroupova 5
Mareš Petr referent 378 034 233 62 Škroupova 5
Mgr. Křivánek Miloslav referent 378 034 234 17 Škroupova 5
Hálková Ivana referent oddělení nájmu bytů 378 034 235 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Keřlíková Petra referent 378 034 213 95 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek 378 034 244 93 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu