Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení nájmu bytů


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Novotná Ilona referent, byty zvláštního určení 378 034 231 1.07 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent 378 034 235 1.06 Jagellonská 8

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu