Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor kontroly a interního auditu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru 378 033 850 159 Kopeckého sady 11
Brantlová Milena kontrolorka, sekretariát 378 033 853 158 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolní činnost 378 033 875 231 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita kontrolorka, právník 378 033 851 151 Kopeckého sady 11
Ing. Pokorná Milena kontrolorka 378 033 855 149 Kopeckého sady 11
Ing. Chodora Vratislav kontrolor 378 033 857 150 Kopeckého sady 11
Egermaierová Hana kontrolní činnost 378 033 871 232 Kopeckého sady 11
Grollmussová Miroslava kontrolní činnost 378 033 872 232 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolní činnost 378 033 873 231 Kopeckého sady 11
Duchková Anna kontrolní činnost 378 033 874 150 Kopeckého sady 11
Mgr. Němečková Hana kontrolorka 378 033 854 149 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu 378 033 852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu 378 033 860 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka 378 033 861 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor 378 033 863 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka 378 033 862 160 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu