Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor kontroly a interního auditu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru 37 803 3850 159 Kopeckého sady 11
Brantlová Milena sekretariát 37 803 3853 158 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolní činnost 37 803 3875 231 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita kontrolorka, právník 37 803 3851 151 Kopeckého sady 11
Ing. Šebesta Čestmír kontrolor 37 803 3854 149 Kopeckého sady 11
Ing. Pokorná Milena kontrolorka 37 803 3855 149 Kopeckého sady 11
Ing. Chodora Vratislav kontrolor 37 803 3857 150 Kopeckého sady 11
Egermaierová Hana kontrolní činnost 37 803 3871 232 Kopeckého sady 11
Grollmussová Miroslava kontrolní činnost 37 803 3872 232 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolní činnost 37 803 3873 231 Kopeckého sady 11
Duchková Anna kontrolní činnost 37 803 3874 150 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu 37 803 3852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu 37 803 3860 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka 37 803 3051 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor 37 803 3863 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka 37 803 3862 160 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu