Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Vágner Petr vedoucí KTAJ 37 803 2210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP 37 803 2201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka 37 803 2203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Wirland Dušan manažer kvality 37 803 2221 45a náměstí Republiky 1
Fax - kancelář tajemníka Magistrátu města Plzně 37 803 2202 náměstí Republiky 1
fax - odbor personální 37 803 2702 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr.Bc. Koželuhová Barbora vedoucí personálního oddělení 37 803 2700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog 37 803 2240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení 37 803 2711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - nové nástupy 37 803 2712 113 Kopeckého sady 11
Melicharová Jaromíra vzdělávání 37 803 2713 106 Kopeckého sady 11
Khodlová Božena personální agenda, rozpočet 37 803 2714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda 37 803 2715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka 37 803 2716 109 Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda 37 803 2721 104a Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu