Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Vágner Petr vedoucí KTAJ 378 032 210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP 378 032 201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka 378 032 203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Wirland Dušan manažer kvality 378 032 221 45a náměstí Republiky 1
Fax - kancelář tajemníka Magistrátu města Plzně 378 032 202 náměstí Republiky 1
fax - odbor personální 378 032 702 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr.Bc. Koželuhová Barbora vedoucí personálního oddělení 378 032 700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog 378 032 240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení 378 032 711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - nové nástupy 378 032 712 113 Kopeckého sady 11
Melicharová Jaromíra vzdělávání 378 032 713 106 Kopeckého sady 11
Ing. Kolářová Hana úředník 378 032 714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda 378 032 715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka 378 032 716 109 Kopeckého sady 11
Hejková Šárka úředník - platy 378 032 717 104a Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda 378 032 721 104a Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu