Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP

JUDr. Tomanová Jana vedoucí Kanceláře tajemníka MMP +420 378 032 210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP +420 378 032 201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka +420 378 032 203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Baumruk Jiří bezpečnostní ředitel +420 378 032 207 1.3 Kopeckého sady 11
Mgr. Dvořáková Alexandra referent GDPR +420 378 032 208 1.3 Kopeckého sady 11
Bc. Palenská Michaela organizace SW aplikací +420 378 032 209 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Kastnerová Alice organizace SW aplikací +420 378 032 211 221 náměstí Republiky 16
Brantlová Milena referent KTAJ +420 378 032 212 221 náměstí Republiky 16
Ing. Wirland Dušan manažer kvality +420 378 032 221 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr. Stehlík Pavel vedoucí pers. oddělení +420 378 032 700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog +420 378 032 240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení +420 378 032 711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - vzdělávání +420 378 032 712 109 Kopeckého sady 11
Ing. Michálková Hana personální agenda, rozpočet +420 378 032 714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda +420 378 032 715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka - pracovní poměry +420 378 032 716 113 Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda +420 378 032 721 104a Kopeckého sady 11

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu