Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář primátora m. Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

Mgr.Bc. Černá Stanislava vedoucí Kanceláře primátora města Plzně +420 378 032 010 11 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent +420 378 032 006 22 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom +420 378 032 013 22 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Hýblová Kristýna vedoucí oddělení protokolu v Kanceláři primátora +420 378 032 020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu +420 378 032 021 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartoňová Olga oddělení protokolu +420 378 032 022 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Šimáčková Kateřina referent oddělení protokolu +420 378 032 023 24 náměstí Republiky 1
Bc. Brejchová Anna referent oddělení protokolu +420 378 032 024 24 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

DiS. Rozsypalová Jindřiška vedoucí oddělení sekretariátu KP +420 378 032 001 11 náměstí Republiky 1
Apolínová Anna sekretářka +420 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
Bc. Balvínová Kateřina asistentka primátora +420 378 032 005 11 náměstí Republiky 1
Smetana David asistent +420 378 032 071 25 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. Lucie Kantorové

Ing. Kovářová Martina asistentka +420 378 032 141 14 náměstí Republiky 1
Pechmanová Dominika sekretářka náměstka primátora +420 378 032 143 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Bc. Aleše Tolara

Vacíková Ivana asistentka +420 378 032 061 17 náměstí Republiky 1
Rojtová Hana sekretářka +420 378 032 063 17 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát 1. nám. Pavla Bosáka

Ing. Karasová Věra asistentka +420 378 032 031 15 náměstí Republiky 1
Dolenská Denisa sekretářka +420 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát členů RMP a ZMP

Hartlová Jana asistentka +420 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada asistentka pana radního Šrámka +420 378 032 041 45 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana asistentka +420 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bc. Havlík Jan asistent radní Mgr. Světlany Budkové +420 378 032 101 20 náměstí Republiky 1
Bc. Lokajíček Vlastimil asistent +420 378 032 111 26 náměstí Republiky 1
Jiránková Adéla DiS. asistentka radního pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy +420 378 032 121 37 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent +420 378 032 151 20 náměstí Republiky 1
Mgr. Krutílková Martina asistentka předsedy KV Bc. Davida Šloufa +420 378 032 161 40 náměstí Republiky 1
Bc. Jandová Vladimíra asistentka pana radního Goly +420 378 032 181 34 náměstí Republiky 1
Pádecká Lucie asistentka předsedy FV ZMP Ing. Blažka a tajemnice FV ZMP +420 378 032 191 103 Kopeckého sady 11

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu