Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář primátora m. Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

Ing. Karasová Věra pověřena vedením kanceláře primátora +420 378 032 010 25 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent +420 378 032 006 22 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom +420 378 032 013 25 náměstí Republiky 1
Ing. Osvald Petr záležitosti EU +420 378 032 075 45 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - tiskové oddělení

Mgr. Barborková Eva vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí +420 378 032 011 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Jarošová Adriana referent pro komunikaci +420 378 032 017 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Kriegerová Eva referent pro komunikaci +420 378 032 018 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Josefová Hana příprava tisk. zpráv, Radniční listy +420 378 032 019 33 náměstí Republiky 1
Pecuch Martin Web města Plzně | Fotodokumentace +420 378 032 520 324 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Švábková Jana vedoucí oddělení protokolu +420 378 032 020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu +420 378 032 021 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartoňová Olga oddělení protokolu +420 378 032 022 24 náměstí Republiky 1
Ing. Kvardová Blanka oddělení protokolu +420 378 032 023 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Michálková Kateřina oddělení protokolu +420 378 032 024 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Hýblová Kristýna oddělení protokolu +420 378 032 025 24 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

Ing. Žižková Andrea asistentka primátora města Plzně +420 378 032 001 11 náměstí Republiky 1
Mgr. Povolná Lucie sekretariát primátora +420 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
DiS. Rozsypalová Jindřiška sekretariát primátora +420 378 032 005 11 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. E. Bartákové

Bc. Lokajíček Vlastimil asistent náměstkyně primátora +420 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana sekretariát náměstkyně primátora +420 378 032 053 35 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. M. Vozobule

Jiránková Adéla DiS. asistentka náměstka primátora +420 378 032 061 14 náměstí Republiky 1
Vacíková Ivana sekretářka náměstka primátora +420 378 032 063 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. R. Zarzyckého

Smetana David asistent 1. náměstka primátora +420 378 032 071 34 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada sekretářka 1. náměstka primátora +420 378 032 073 34 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát

Dolenská Denisa sekretářka radní MUDr. Ing. V. Jilichové Nové +420 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát členů RMP a ZMP

Hartlová Jana asistentka radního Martina Zrzaveckého +420 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Ing. Kovářová Martina asistentka radní Mgr. et Mgr. Lucie Kantorové +420 378 032 141 20 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent předsedkyně VZVZ - Heleny Matoušové +420 378 032 151 39 náměstí Republiky 1
Ing. Hajžmanová Markéta asistentka náměstka Bc. Davida Šloufa MBA +420 378 032 161 17 náměstí Republiky 1
Bc. Slámová Václava asistentka radního Ing. Vlastimila Goly +420 378 032 181 20 náměstí Republiky 1
Bc. Balvínová Kateřina asistentka předsedy FV - Ing. Jindřicha Blažka +420 378 032 191 40 náměstí Republiky 1

© 2022 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu