Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení sekretariát


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

Ing. Žižková Andrea asistentka primátora města Plzně +420 378 032 001 11 náměstí Republiky 1
Mgr. Povolná Lucie sekretariát primátora +420 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
DiS. Rozsypalová Jindřiška sekretariát primátora +420 378 032 005 11 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. E. Bartákové

Bc. Lokajíček Vlastimil asistent náměstkyně primátora +420 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana sekretariát náměstkyně primátora +420 378 032 053 35 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. M. Vozobule

Jiránková Adéla DiS. asistentka náměstka primátora +420 378 032 061 14 náměstí Republiky 1
Vacíková Ivana sekretářka náměstka primátora +420 378 032 063 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. R. Zarzyckého

Smetana David asistent 1. náměstka primátora +420 378 032 071 34 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada sekretářka 1. náměstka primátora +420 378 032 073 34 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát

Dolenská Denisa sekretářka radní MUDr. Ing. V. Jilichové Nové +420 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát členů RMP a ZMP

Hartlová Jana asistentka radního Martina Zrzaveckého +420 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Ing. Kovářová Martina asistentka radní Mgr. et Mgr. Lucie Kantorové +420 378 032 141 20 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent předsedkyně VZVZ - Heleny Matoušové +420 378 032 151 39 náměstí Republiky 1
Ing. Hajžmanová Markéta asistentka náměstka Bc. Davida Šloufa MBA +420 378 032 161 17 náměstí Republiky 1
Bc. Slámová Václava asistentka radního Ing. Vlastimila Goly +420 378 032 181 20 náměstí Republiky 1
Bc. Balvínová Kateřina asistentka předsedy FV - Ing. Jindřicha Blažka +420 378 032 191 40 náměstí Republiky 1

© 2022 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu