Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Ekonomický úřad MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP

Ing. Kuglerová Hana MBA ředitelka ekonomického úřadu +420 378 034 500 20 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ +420 378 034 501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ +420 378 034 503 19 Škroupova 5
Mgr. Růžková Martina právník +420 378 034 513 21 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Fax - ředitelka ekonom. úřadu +420 378 034 502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu +420 378 034 568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu +420 378 034 510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP +420 378 034 511 25 Škroupova 5
Ing. Kottová Daniela referent odd. controllingu +420 378 034 512 22 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu +420 378 034 516 23 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu +420 378 034 567 26 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu +420 378 034 570 25 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek +420 378 034 611 43 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu

Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu +420 378 034 550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát +420 378 034 551 31 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů +420 378 034 555 33 Škroupova 5
Ing. Huclová Petra majetkové podíly města +420 378 034 556 36 Škroupova 5
Ing. Ličačenková Tereza odd. dotací a majetkových podílů +420 378 034 557 34 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Zaklová Monika pověřená vedením oddělení rozpočtu +420 378 034 554 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu +420 378 034 562 27 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 563 30 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 564 30 Škroupova 5
Strnadová Jana referent odd. rozpočtu +420 378 034 566 28 Škroupova 5
Mgr. Miňová Štěpánka referent odd. rozpočtu +420 378 034 569 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek +420 378 034 640 11 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka právník agendy pohledávek +420 378 034 560 37 Škroupova 5
Štěpánková Olga správa pohledávek +420 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek +420 378 034 626 12 Škroupova 5
Žákovcová Gabriela správa pohledávek +420 378 034 628 5 Škroupova 5
Houdková Jitka správa pohledávek +420 378 034 629 9 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek +420 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Bohmannová Veronika správa pohledávek +420 378 034 633 13 Škroupova 5
Nykoljuková Jana správa pohledávek +420 378 034 634 9 Škroupova 5
Nováková Hana správa pohledávek +420 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP +420 378 034 638 10 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek +420 378 034 639 8 Škroupova 5
Čížková Martina DiS. referent +420 378 034 641 17 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek +420 378 034 642 4 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek +420 378 034 643 8 Škroupova 5
Ing. Křenková Jana správa pohledávek +420 378 034 644 17 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek +420 378 034 645 17 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana právník agendy pohledávek +420 378 034 647 16 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek +420 378 034 652 6 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku +420 378 033 700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát +420 378 033 701 311 Škroupova 7
Hrdá Olga administrativní pracovník +420 378 033 732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 712 209 Škroupova 7
Koutníková Lucie oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 719 309 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů +420 378 033 713 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů +420 378 033 706 401 Škroupova 7
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů +420 378 033 722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů +420 378 033 737 401 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru +420 378 033 715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence +420 378 033 731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát +420 378 033 727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence +420 378 033 710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence +420 378 033 717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence +420 378 033 728 211 Škroupova 7
Ing. Nováková Milada referentka - evidence majetku +420 378 033 734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření +420 378 033 726 109 Škroupova 7
Ing. Kuželíková Jiřina oddělení majetkových šetření +420 378 033 705 107 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření +420 378 033 711 106 Škroupova 7
Brožík Petr referent - šetření nabýv. titulů +420 378 033 714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření +420 378 033 716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření +420 378 033 718 107 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru +420 378 034 600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát +420 378 034 601 46 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků +420 378 034 630 109 Škroupova 5
Bc. Weinfurterová Gabriela metodik poplatků +420 378 034 631 108 Škroupova 5
Bc. Kňavová Ludmila správní poplatky +420 378 034 636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně +420 378 034 637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně +420 378 034 646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad +420 378 034 648 1 Škroupova 5
Dokoupilová Kristýna referent poplatku za pobyt +420 378 034 649 1 Škroupova 5
Hamplová Jitka poplatek za odpad +420 378 034 651 1 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny +420 378 034 610 42 Škroupova 5
Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů +420 378 034 617 41 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP +420 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví +420 378 034 613 41 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela účetní, metodik IM +420 378 034 615 43 Škroupova 5
Ing. Navrátilová Kateřina účetní IM, fakturace +420 378 034 618 44 Škroupova 5
Kurtanovová Ilona účetní, fakturace +420 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky +420 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky +420 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 +420 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 +420 378 034 627 40 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku

Ing. Kobernová Anna pověřená vedením Odboru prodeje majetku +420 378 033 610 102 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 623 101 Škroupova 5
Lásková Petra referent, sekretariát +420 378 033 601 103 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 625 100 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Bc.Mgr. Hosmanová Gabriela oddělení prodeje pozemků +420 378 033 611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků +420 378 033 612 100 Škroupova 5
Kyptová Romana oddělení prodeje pozemků +420 378 033 615 99 Škroupova 5

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu