Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Ekonomický úřad MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kuglerová Hana MBA ředitelka ekonomického úřadu 37 803 4500 20 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ 37 803 4501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ 37 803 4503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník 37 803 4513 26 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek 37 803 4553 37 Škroupova 5
Fax - ředitelka ekonom. úřadu 37 803 4502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu 37 803 4568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu 37 803 4510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP 37 803 4511 25 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu 37 803 4516 23 Škroupova 5
Ing. Stehlíková Naděžda referent oddělení controllingu 37 803 4559 21 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu 37 803 4567 25 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu 37 803 4570 22 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek 37 803 4611 43 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu

Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu 37 803 4550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát 37 803 4551 31 Škroupova 5
Ing. Složil Lubomír Odbor financování a rozpočtu 37 803 4560 37 Škroupova 5
Fax - Odbor financování a rozpočtu 37 803 4552 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů 37 803 4555 33 Škroupova 5
Ing. Regnerová Helena odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4556 34 Škroupova 5
Bc. Fialová Martina odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Ing. Leharová Olga vedoucí oddělení rozpočtu 37 803 4565 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu 37 803 4562 27 Škroupova 5
Ing. Bočková Kateřina referent odd. rozpočtu 37 803 4566 27 Škroupova 5
Zaklová Monika referent odd. rozpočtu 37 803 4554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 37 803 4563 28 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 37 803 4564 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 37 803 4625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 37 803 4626 12 Škroupova 5
Krejčová Alena správa pohledávek 37 803 4633 13 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 37 803 4635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 37 803 4638 6 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 37 803 4639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 37 803 4640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena správa pohledávek 37 803 4641 10 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 37 803 4642 7 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 37 803 4643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 37 803 4644 9 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 37 803 4645 9 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana pověřená vedením oddělení vymáhání pohledávek 37 803 4647 11 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 37 803 4652 5 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku 37 803 3700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát 37 803 3701 311 Škroupova 7
Hřebcová Petra administrativní pracovník 37 803 3732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3712 209 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů 37 803 3713 401 Škroupova 7
Kyptová Romana oddělení smluvních vztahů 37 803 3704 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů 37 803 3706 401 Škroupova 7
Koutníková Lucie referent kupní smlouvy, směny 37 803 3719 401 Škroupova 7
Prášková Regina oddělení smluvních vztahů 37 803 3720 Škroupova 5
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů 37 803 3722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů 37 803 3737 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru 37 803 3715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence 37 803 3731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát 37 803 3727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence 37 803 3710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence 37 803 3717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence 37 803 3728 211 Škroupova 7
Tyrpeklová Kateřina oddělení majetkové evidence 37 803 3734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření 37 803 3726 109 Škroupova 7
Fořtová Lenka oddělení majetkových šetření 37 803 3705 105 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření 37 803 3711 106 Škroupova 7
Platzová Věra oddělení majetkových šetření 37 803 3714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření 37 803 3716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření 37 803 3718 107 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru 37 803 4600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát 37 803 4601 46 Škroupova 5
Sedláčková Marcela správa dat, metodika SAP 37 803 4512 24 Škroupova 5
Fax - odbor účtování a daní 37 803 4602 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků 37 803 4630 109 Škroupova 5
Mgr. Schuster Petr místní poplatky 37 803 4631 108 Škroupova 5
Fidlerová Dana daně, správní poplatky, pokutové bloky 37 803 4636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně 37 803 4637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně 37 803 4646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad 37 803 4648 1 Škroupova 5
Skalová Kristýna poplatek za odpad 37 803 4651

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Dvořáková Dáša vedoucí oddělení finanční účtárny 37 803 4610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP 37 803 4612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví 37 803 4613 41 Škroupova 5
Šteklová Ivana majetek 37 803 4614 44 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent 37 803 4615 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana výkaznictví, metodika účetnictví, dotace 37 803 4617 44 Škroupova 5
Matoušová Olga platby, faktury 37 803 4618 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky 37 803 4621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky 37 803 4623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 37 803 4624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 37 803 4627 40 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku

Ing. Kuglerová Hana MBA zastupující vedoucí Odboru prodeje majetku 37 803 4500 20 Škroupova 5
Šimánová Milada sekretářka 37 803 3601 103 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3623 99 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3625 105 Škroupova 5
Lásková Petra oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3634 106 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Ing. Kobernová Anna vedoucí oddělení prodeje pozemků 37 803 3610 102 Škroupova 5
Bc.Mgr. Hüblová Gabriela oddělení prodeje pozemků 37 803 3611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků 37 803 3612 100 Škroupova 5
Mgr. Jindrová Jana oddělení prodeje pozemků 37 803 3613 99 Škroupova 5
Mgr. Míšek Josef oddělení prodeje pozemků 37 803 3615 101 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu