Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor prodeje majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kuglerová Hana MBA zastupující vedoucí Odboru prodeje majetku 37 803 4500 20 Škroupova 5
Šimánová Milada sekretářka 37 803 3601 103 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3623 99 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3625 105 Škroupova 5
Lásková Petra oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3634 106 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Ing. Kobernová Anna vedoucí oddělení prodeje pozemků 37 803 3610 102 Škroupova 5
Bc.Mgr. Hüblová Gabriela oddělení prodeje pozemků 37 803 3611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků 37 803 3612 100 Škroupova 5
Mgr. Jindrová Jana oddělení prodeje pozemků 37 803 3613 99 Škroupova 5
Mgr. Míšek Josef oddělení prodeje pozemků 37 803 3615 101 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu