Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Kylarová Bohuslava vedoucí odboru 378 033 600 103 Škroupova 5
Šimánová Milada sekretářka 378 033 601 103 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - oddělení prodeje majetku

Ing. Kobernová Anna vedoucí oddělení prodeje majetku 378 033 610 102 Škroupova 5
Bc.Mgr. Hüblová Gabriela oddělení prodeje majetku - pozemky 378 033 611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje majetku - pozemky 378 033 612 100 Škroupova 5
Mgr. Jindrová Jana oddělení prodeje majetku - pozemky, byty 378 033 613 99 Škroupova 5
Mgr. Míšek Josef oddělení prodeje majetku - pozemky 378 033 615 101 Škroupova 5
Kožíšková Lenka oddělení prodeje majetku - byty 378 033 623 99 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje majetku - domy 378 033 625 105 Škroupova 5
Lásková Petra oddělení prodeje majetku - byty 378 033 634 106 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - oddělení vymáhání pohledávek

Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 378 034 626 12 Škroupova 5
Krejčová Alena správa pohledávek 378 034 633 13 Škroupova 5
Nocarová Zdeňka správa pohledávek 378 034 634 8 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 378 034 638 6 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 378 034 639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA 378 034 640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena správa pohledávek 378 034 641 10 Škroupova 5
Fleisigová Marcela administrativa 378 034 642 7 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 378 034 643 12 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 378 034 644 9 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 378 034 645 9 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana pověřená vedením oddělení vymáhání pohledávek 378 034 647 11 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 378 034 652 5 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu