Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor evidence majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru +420 378 033 715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence +420 378 033 731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát +420 378 033 727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence +420 378 033 710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence +420 378 033 717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence +420 378 033 728 211 Škroupova 7
Ing. Nováková Milada referentka - evidence majetku +420 378 033 734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření +420 378 033 726 109 Škroupova 7
Ing. Kuželíková Jiřina oddělení majetkových šetření +420 378 033 705 107 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření +420 378 033 711 106 Škroupova 7
Brožík Petr referent - šetření nabýv. titulů +420 378 033 714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření +420 378 033 716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření +420 378 033 718 107 Škroupova 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu