Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor evidence majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru 37 803 3715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence 37 803 3731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát 37 803 3727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence 37 803 3710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence 37 803 3717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence 37 803 3728 211 Škroupova 7
Tyrpeklová Kateřina oddělení majetkové evidence 37 803 3734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření 37 803 3726 109 Škroupova 7
Fořtová Lenka oddělení majetkových šetření 37 803 3705 105 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření 37 803 3711 106 Škroupova 7
Platzová Věra oddělení majetkových šetření 37 803 3714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření 37 803 3716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření 37 803 3718 107 Škroupova 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu