Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor účtování a daní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru 37 803 4600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát 37 803 4601 46 Škroupova 5
Sedláčková Marcela správa dat, metodika SAP 37 803 4512 24 Škroupova 5
Fax - odbor účtování a daní 37 803 4602 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků 37 803 4630 109 Škroupova 5
Mgr. Schuster Petr místní poplatky 37 803 4631 108 Škroupova 5
Fidlerová Dana daně, správní poplatky, pokutové bloky 37 803 4636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně 37 803 4637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně 37 803 4646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad 37 803 4648 1 Škroupova 5
Skalová Kristýna poplatek za odpad 37 803 4651

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Dvořáková Dáša vedoucí oddělení finanční účtárny 37 803 4610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP 37 803 4612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví 37 803 4613 41 Škroupova 5
Šteklová Ivana majetek 37 803 4614 44 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent 37 803 4615 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana výkaznictví, metodika účetnictví, dotace 37 803 4617 44 Škroupova 5
Matoušová Olga platby, faktury 37 803 4618 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky 37 803 4621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky 37 803 4623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 37 803 4624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 37 803 4627 40 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu