Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor účtování a daní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru +420 378 034 600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát +420 378 034 601 46 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků +420 378 034 630 109 Škroupova 5
Bc. Weinfurterová Gabriela metodik poplatků +420 378 034 631 108 Škroupova 5
Bc. Kňavová Ludmila správní poplatky +420 378 034 636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně +420 378 034 637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně +420 378 034 646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad +420 378 034 648 1 Škroupova 5
Dokoupilová Kristýna referent poplatku za pobyt +420 378 034 649 1 Škroupova 5
Hamplová Jitka poplatek za odpad +420 378 034 651 1 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny +420 378 034 610 42 Škroupova 5
Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů +420 378 034 617 41 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP +420 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví +420 378 034 613 41 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela účetní, metodik IM +420 378 034 615 43 Škroupova 5
Ing. Navrátilová Kateřina účetní IM, fakturace +420 378 034 618 44 Škroupova 5
Kurtanovová Ilona účetní, fakturace +420 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky +420 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky +420 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 +420 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 +420 378 034 627 40 Škroupova 5

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu