Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor účtování a daní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru 378 034 600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát 378 034 601 46 Škroupova 5
Sedláčková Marcela správa dat, metodika SAP 378 034 512 24 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků 378 034 630 109 Škroupova 5
Mgr. Schuster Petr místní poplatky 378 034 631 108 Škroupova 5
Bc. Weinfurterová Gabriela metodik poplatků 378 034 636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně 378 034 637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně 378 034 646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad 378 034 648 1 Škroupova 5
Voláková Kristýna referent poplatku za pobyt 378 034 649 1 Škroupova 5
Hamplová Jitka poplatek za odpad 378 034 651 1 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů 378 034 617 41 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny 378 034 610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví 378 034 613 41 Škroupova 5
Šteklová Ivana majetek 378 034 614 44 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent 378 034 615 Škroupova 5
Bc. Karlíková Alžběta platby, faktury 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 378 034 627 40 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu