Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení finanční účtárny


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů +420 378 034 617 41 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny +420 378 034 610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP +420 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví +420 378 034 613 41 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent +420 378 034 615 Škroupova 5
Bc. Karlíková Alžběta platby, faktury +420 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky +420 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky +420 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 +420 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 +420 378 034 627 40 Škroupova 5

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu