Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor financování a rozpočtu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu 378 034 550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát 378 034 551 31 Škroupova 5
Fax - Odbor financování a rozpočtu 378 034 552 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů 378 034 555 33 Škroupova 5
Ing. Huclová Petra získávání podpor z dotačních titulů 378 034 556 Škroupova 5
Ing. Stránská Martina odd. dotací a majetkových podílů 378 034 557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů 378 034 558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Ing. Leharová Olga vedoucí oddělení rozpočtu 378 034 565 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu 378 034 562 27 Škroupova 5
Zaklová Monika pověřená vedením oddělení rozpočtu 378 034 554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 378 034 563 28 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 378 034 564 28 Škroupova 5
Bc. Potužníková Ivana referent odd. rozpočtu 378 034 566 28 Škroupova 5
Ing. Navrátilová Kateřina referent odd. rozpočtu 378 034 569 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 378 034 626 12 Škroupova 5
Žákovcová Gabriela správa pohledávek 378 034 628 5 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Bohmannová Veronika správa pohledávek 378 034 633 13 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 378 034 638 10 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 378 034 639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 378 034 640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena právník agendy pohledávek 378 034 641 17 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 378 034 642 4 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 378 034 643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 378 034 644 17 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 378 034 645 17 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana právník agendy pohledávek 378 034 647 16 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 378 034 652 6 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu