Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor financování a rozpočtu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu 378 034 550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát 378 034 551 31 Škroupova 5
Ing. Složil Lubomír 378 034 560 37 Škroupova 5
Fax - Odbor financování a rozpočtu 378 034 552 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů 378 034 555 33 Škroupova 5
Ing. Regnerová Helena odd. dotací a majetkových podílů 378 034 556 34 Škroupova 5
Bc. Fialová Martina odd. dotací a majetkových podílů 378 034 557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů 378 034 558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Ing. Leharová Olga vedoucí oddělení rozpočtu 378 034 565 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu 378 034 562 27 Škroupova 5
Ing. Bočková Kateřina referent odd. rozpočtu 378 034 566 27 Škroupova 5
Zaklová Monika referent odd. rozpočtu 378 034 554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 378 034 563 28 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 378 034 564 28 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu