Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor financování a rozpočtu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu 37 803 4550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát 37 803 4551 31 Škroupova 5
Ing. Složil Lubomír Odbor financování a rozpočtu 37 803 4560 37 Škroupova 5
Fax - Odbor financování a rozpočtu 37 803 4552 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů 37 803 4555 33 Škroupova 5
Ing. Regnerová Helena odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4556 34 Škroupova 5
Bc. Fialová Martina odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Ing. Leharová Olga vedoucí oddělení rozpočtu 37 803 4565 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu 37 803 4562 27 Škroupova 5
Ing. Bočková Kateřina referent odd. rozpočtu 37 803 4566 27 Škroupova 5
Zaklová Monika referent odd. rozpočtu 37 803 4554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 37 803 4563 28 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 37 803 4564 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 37 803 4625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 37 803 4626 12 Škroupova 5
Krejčová Alena správa pohledávek 37 803 4633 13 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 37 803 4635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 37 803 4638 6 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 37 803 4639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 37 803 4640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena správa pohledávek 37 803 4641 10 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 37 803 4642 7 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 37 803 4643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 37 803 4644 9 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 37 803 4645 9 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana pověřená vedením oddělení vymáhání pohledávek 37 803 4647 11 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 37 803 4652 5 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu