Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení rozpočtu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Zaklová Monika pověřená vedením oddělení rozpočtu +420 378 034 554 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu +420 378 034 562 27 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 563 30 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 564 30 Škroupova 5
Strnadová Jana referent odd. rozpočtu +420 378 034 566 28 Škroupova 5
Mgr. Miňová Štěpánka referent odd. rozpočtu +420 378 034 569 28 Škroupova 5

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu