Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení vymáhání pohledávek


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 378 034 626 12 Škroupova 5
Kotlešková Monika sekr. a admin. práce v odd. vym. pohl. 378 034 628 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Tomašechová Veronika správa pohledávek 378 034 633 13 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 378 034 638 6 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 378 034 639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 378 034 640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena správa pohledávek 378 034 641 10 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 378 034 642 7 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 378 034 643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 378 034 644 9 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 378 034 645 9 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana pověřená vedením oddělení vymáhání pohledávek 378 034 647 11 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 378 034 652 5 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu