Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení vymáhání pohledávek


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 378 034 626 12 Škroupova 5
Žákovcová Gabriela správa pohledávek 378 034 628 5 Škroupova 5
Souhradová Eva úředník v odd. vymáhání pohledávek 378 034 629 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Bohmannová Veronika správa pohledávek 378 034 633 13 Škroupova 5
Nykoljuková Jana správa pohledávek 378 034 634 9 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 378 034 638 10 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 378 034 639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 378 034 640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena právník agendy pohledávek 378 034 641 17 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 378 034 642 4 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 378 034 643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 378 034 644 17 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 378 034 645 17 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana právník agendy pohledávek 378 034 647 16 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 378 034 652 6 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu