Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení vymáhání pohledávek


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 37 803 4625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 37 803 4626 12 Škroupova 5
Krejčová Alena správa pohledávek 37 803 4633 13 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 37 803 4635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 37 803 4638 6 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 37 803 4639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 37 803 4640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena správa pohledávek 37 803 4641 10 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 37 803 4642 7 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 37 803 4643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 37 803 4644 9 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 37 803 4645 9 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana pověřená vedením oddělení vymáhání pohledávek 37 803 4647 11 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 37 803 4652 5 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu