Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor nabývání majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku +420 378 033 700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát +420 378 033 701 311 Škroupova 7
Hrdá Olga administrativní pracovník +420 378 033 732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 712 209 Škroupova 7
Koutníková Lucie oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 719 309 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů +420 378 033 713 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů +420 378 033 706 401 Škroupova 7
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů +420 378 033 722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů +420 378 033 737 401 Škroupova 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu