Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

kancelář ředitelky Ekonomického úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ 378 034 501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ 378 034 503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník 378 034 513 26 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek 378 034 553 37 Škroupova 5
Ing. Složil Lubomír Odbor financování a rozpočtu 378 034 560 37 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Fax - ředitelka ekonom. úřadu 378 034 502 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu