Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář ředitele ekonomického úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ 37 803 4501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ 37 803 4503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník 37 803 4513 26 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek 37 803 4553 37 Škroupova 5
Fax - ředitelka ekonom. úřadu 37 803 4502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu 37 803 4568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu 37 803 4510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP 37 803 4511 25 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu 37 803 4516 23 Škroupova 5
Ing. Stehlíková Naděžda referent oddělení controllingu 37 803 4559 21 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu 37 803 4567 25 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu 37 803 4570 22 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek 37 803 4611 43 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu