Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář ředitele ekonomického úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ 378 034 501 19 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek 378 033 600 103 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ 378 034 503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník 378 034 513 26 Škroupova 5
Fax - ředitelka ekonom. úřadu 378 034 502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu 378 034 568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu 378 034 510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP 378 034 511 25 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu 378 034 516 23 Škroupova 5
Ing. Stehlíková Naděžda referent oddělení controllingu 378 034 559 21 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu 378 034 567 25 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu 378 034 570 22 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek 378 034 611 43 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu