Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

kancelář ředitelky Ekonomického úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ +420 378 034 501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ +420 378 034 503 19 Škroupova 5
Mgr. Růžková Martina právník +420 378 034 513 21 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Fax - ředitelka ekonom. úřadu +420 378 034 502 Škroupova 5

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu