Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení propagace a vzdělávání


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Vobruba Martin vedoucí úseku PVO 378 038 303 amfiteátr Pod vinicemi 9
Ing. Hykeš František ekologická výchova 378 038 303 Pod vinicemi 9
Pešová Jiřina propagační referent 378 038 303 Pod vinicemi 9

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu