Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení propagace a vzdělávání


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Zoologická a botanická zahrada města Plzně / Oddělení propagace a vzdělávání

Bc. Kadlecová Lucie propagační referent +420 378 038 303 Pod vinicemi 9
Bc. Kezniklová Olga grafik +420 378 038 303 Pod vinicemi 9
Misíková Kateřina propagační referent a fotograf +420 378 038 303 Pod vinicemi 9
Mgr. Vobruba Martin vedoucí úseku PVO +420 378 038 307 amfiteátr Pod vinicemi 9
Ing. Hykeš František ekologická výchova +420 378 038 303 Pod vinicemi 9

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu