Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Vostracká Irena ředitelka 37 803 5000 50 Škroupova 5
Pechová Soňa sekretariát 37 803 5001 51 Škroupova 5
Bc. Štrba Šimon životní prostředí 37 803 5005 48 Škroupova 5
Mgr. Zachová Kateřina ateliér životního prostředí 37 803 5005 48 Škroupova 5
Mgr. Jedon Richard ateliér životního prostředí 37 803 5014 48 Škroupova 5
Mgr. Zýková Kristýna ateliér životního prostředí 37 803 5023 48 Škroupova 5
Ing. arch. Holler Jaroslav vedoucí Úseku veřejného prostoru 37 803 5031 68 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Ekonomický úsek a koordinace stanovisek

Ing. Maronová Stanislava MBA zástupkyně ředitelky, vedoucí Ekonomického úseku a koordinace stanovisek 37 803 5019 53 Škroupova 5
Ing. Borkovec Jiří grafik 37 803 5008 55 Škroupova 5
Čulíková Jana technická knihovna 37 803 5090 Kopeckého sady 11

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Ekonomický úsek a koordinace stanovisek - Oddělení stanovisek

Sladká Jana oddělení stanovisek 37 803 5004 Škroupova 5
Ing. arch. Míková Edita oddělení stanovisek 37 803 5018 61 Škroupova 5
Boudová Ivana oddělení stanovisek 37 803 5020 60 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Ekonomický úsek a koordinace stanovisek - Personální a ekonomické oddělení

Stulíková Erika personální a ekonom. odd. 37 803 5003 49 Škroupova 5
Plachá Iva personální a ekonom. odd. 37 803 5039 49 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek dopravy a technické infrastruktury

Ing. Raška Petr vedoucí Úseku dopravy a technické infrastruktury 37 803 5015 59 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek dopravy a technické infrastruktury - Ateliér dopravy

Ing. Matoušek David ateliér dopravy 37 803 5025 57 Škroupova 5
Bc. Šindelářová Jana ateliér dopravy 37 803 5032 58 Škroupova 5
Slepičková Daniela ateliér dopravy 37 803 5034 57 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek dopravy a technické infrastruktury - Ateliér technické infrastruktury

Ing. Bílek Petr ateliér technické infrastruktury - energetika 37 803 5011 67 Škroupova 5
Martinec Tomáš ateliér technické infrastruktury - vodní hospodářství 37 803 5010 66 Škroupova 5
Ing. Medunová Alena ateliér technické infrastruktury - vodní hospodářství 37 803 5029 66 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek rozvoje města

Ing. Jedličková Martina vedoucí Úseku rozvoje města 37 803 5036 71 Škroupova 5
Benešová Renata DiS. marketing 37 803 5006 47 Škroupova 5
Bc. Melicharová Marie hospodářský rozvoj města 37 803 5009 57 Škroupova 5
Ing., Bc. Nováková Marie hospodářský rozvoj města 37 803 5033 47 Škroupova 5
Mgr. Karlová Jitka programové dokumenty 37 803 5037 56 Škroupova 5
Ing. Velebná Brejchová Eva programové dokumenty 37 803 5041 56 Škroupova 5
RNDr. Kopecký Miroslav společenské informace a analýzy 37 803 5035 48 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek územního plánování

Ing. Hánová Jitka vedoucí Úseku územního plánování 37 803 5021 70 Škroupova 5
Ing. arch. Králová Irena ateliér urbanismu a architektury I 37 803 5030 69 Škroupova 5
Ing. arch. Langová Irena ateliér urbanismu a architektury II 37 803 5024 64 Škroupova 5
Ing. arch. Váně Josef ateliér urbanismu a architektury I 37 803 5012 69 Škroupova 5
Ing. Malotínová Petra ateliér urbanismu a architektury 2 37 803 5026 64 Škroupova 5
Dlesková Miroslava ateliér urbanismu a architektury 2 37 803 5022 65 Škroupova 5
Seerová Vladimíra ateliér urbanismu a architektury 1 37 803 5027 68 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu