Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek veřejného prostoru


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek veřejného prostoru

Ing. arch. Holler Jaroslav vedoucí Úseku veřejného prostoru +420 378 035 031 47 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek veřejného prostoru - Ateliér životního prostředí

Bc. Sedláček Pavel ateliér životního prostředí +420 378 035 005 48 Škroupova 5
Ing. Jiřinová Veronika ateliér životního prostředí +420 378 035 038 48 Škroupova 5
Ing. Piklová Libuše ateliér životního prostředí +420 378 035 023 48 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek veřejného prostoru - Ateliér veřejného prostoru

Ing. arch. Langmajerová Barbora ateliér veřejného prostoru +420 378 035 013 48 Škroupova 5
Ing. arch. Johánková Eliška ateliér veřejného prostoru +420 378 035 017 48 Škroupova 5

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu