Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek územního plánování


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek územního plánování

Ing. Hánová Jitka vedoucí Úseku územního plánování +420 378 035 021 70 Škroupova 5
Ing. arch. Váně Josef ateliér urbanismu a architektury I +420 378 035 012 69 Škroupova 5
Ing. arch. Michálek Jiří ateliér urbanismu a architektury II +420 378 035 014 64 Škroupova 5
Ing. arch. Svítková Helena ateliér urbanismu a architektury II +420 378 035 022 65 Škroupova 5
Ing. arch. Aulická Dominika ateliér urbanismu a architektury I +420 378 035 024 68 Škroupova 5
Ing. Malotínová Petra ateliér urbanismu a architektury 2 +420 378 035 026 64 Škroupova 5
Seerová Vladimíra ateliér urbanismu a architektury 1 +420 378 035 027 68 Škroupova 5

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu