Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek dopravy a technické infrastruktury


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Raška Petr vedoucí Úseku dopravy a technické infrastruktury 378 035 015 59 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek dopravy a technické infrastruktury - Ateliér dopravy

Ing. Matoušek David ateliér dopravy 378 035 025 57 Škroupova 5
Bc. Šindelářová Jana ateliér dopravy 378 035 032 58 Škroupova 5
Bc. Slepičková Daniela ateliér dopravy 378 035 034 57 Škroupova 5

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně / Úsek dopravy a technické infrastruktury - Ateliér technické infrastruktury

Ing. Bílek Petr ateliér technické infrastruktury - energetika 378 035 011 67 Škroupova 5
Martinec Tomáš ateliér technické infrastruktury - vodní hospodářství 378 035 010 66 Škroupova 5
Ing. Medunová Alena ateliér technické infrastruktury - vodní hospodářství 378 035 029 66 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu