Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Správa veřejného statku města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Sterly Milan ředitel organizace +420 378 037 000 101 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace

Mgr. Liptáková Dominika referent oddělení majetkových řízení +420 378 037 010 208 Klatovská třída 10 a 12
JUDr. Šandová Veronika právník,vedoucí odd.pronájmu majetku +420 378 037 105 112 Klatovská třída 10 a 12
Jančová Andrea pomocná redaktorka +420 378 037 203 315 Klatovská třída 10 a 12
Žáková Radmila cyklokoordinátorka +420 777 093 290 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Štenglová Ilona asistentka ředitele +420 378 037 001 102 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Fojtíková Andrea technický náměstek +420 378 037 070 117 Klatovská třída 10 a 12
Langhammerová Daniela asistentka technického náměstka,referentka veřejných zakázek +420 378 037 202 116 Klatovská třída 10 a 12
Ing.Bc. Jůzová Lucie náměstek ředitele pro vnitřní správu +420 378 037 015 115 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Jana asistentka náměstka vnitřní správy +420 378 037 013 111 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy

Franče Václav vedoucí správy budov SVS +420 378 037 086 222 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení právní, personální a mzdové

Voříšková Martina personální a mzdová referentka +420 378 037 005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník, personalista +420 378 037 020 312 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí organizačního a kontrolního oddělení +420 378 037 108 312 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga podatelna,pokladna,informační kancelář +420 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena podatelna, pokladna,informační kancelář +420 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta spisovna +420 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ +420 378 037 132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek +420 378 037 118 120 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení přípravy staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka +420 378 037 019 312 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb +420 378 037 029 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický

Bc. Janovská Lenka vedoucí ekonomického úseku +420 378 037 145 213 Klatovská třída 10 a 12
Schröterová Markéta asistentka vedoucí EÚ +420 378 037 088 214 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení účtárny

Bc. Špelinová Aneta referentka pohledávek +420 378 037 143 201 Klatovská třída 10 a 12
Janoutová Jitka účetní +420 378 037 144 202 Klatovská třída 10 a 12
Brichcínová Bohuslava účetní +420 378 037 147 203 Klatovská třída 10 a 12
Vlčková Ivana DiS. účetní SVS +420 378 037 148 202 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení ekonomické evidence

Fialová Jana ekonomická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 079 121 Klatovská třída 10 a 12
Zemanová Ilona ekonomická evidence, DKP +420 378 037 080 121 Klatovská třída 10 a 12
Humlová Lidmila ekonomická evidence EM +420 378 037 084 121 Klatovská třída 10 a 12
Kristová Ivana ekonomická evidence +420 378 037 077 121 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení technické evidence

Ing. Hábrová Jitka technická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 073 103 Klatovská třída 10 a 12
Kratochvílová Ilona technická evidence +420 378 037 245 109 Klatovská třída 10 a 12
Luhan Jiří technická evidence +420 378 037 026 109 Klatovská třída 10 a 12
Musilová Helena technická evidence +420 378 037 074 103 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení geodetické

Ing. Novák Martin geodet - vedoucí oddělení +420 378 037 075 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Foršt Jiří geodet +420 378 037 078 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Soušková Hana geodetka +420 378 037 076 122 Klatovská třída 10 a 12
Novák Jiří geodet +420 378 037 081 119 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení pronájmu majetku

Bc. Štěchová Lenka pronájem majetku +420 378 037 027 104 Klatovská třída 10 a 12
Mestlová Kateřina pronájem majetku +420 378 037 004 110 Klatovská třída 10 a 12
Juliusová Stanislava pronájem majetku +420 378 037 021 110 Klatovská třída 10 a 12
Grecmanová Martina pronájem majetku +420 378 037 089 105 Klatovská třída 10 a 12
Ramadanová Alena pronájem majetku +420 378 037 022 104 Klatovská třída 10 a 12
Wolfová Martina pronájem majetku +420 378 037 008 106 Klatovská třída 10 a 12
Andrejsová Iveta DiS. pronájem majetku, asistentka +420 378 037 131 107 Klatovská třída 10 a 12
Dospíšilová Klára pronájem majetku +420 378 037 027 104 Klatovská třída 10 a 12
Pavlisová Pavla pronájem majetku +420 378 037 030 107 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení majetkových řízení

Bc. Schneiderová Andrea vedoucí oddělení majetkových řízení +420 378 037 028 114 Klatovská třída 10 a 12
Králik Charuzová Lucie smlouvy o služebnosti +420 378 037 016 310 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Kalounerová Zuzana zvláštní užívání +420 378 037 025 02 Klatovská třída 10 a 12
Polívková Ivana souhrnná stanoviska, majetková řízení +420 378 037 284 Klatovská třída 10 a 12
Körnerová Gabriela souhrnná stanoviska, majetková řízení +420 378 037 287 Klatovská třída 10 a 12
Bíbová Milena zvláštní užívání +420 378 037 023 Klatovská třída 10 a 12
Huspeková Kateřina smlouvy o služebnosti +420 378 037 115 310 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení technických stanovisek

Zahradníčková Dana vedoucí oddělení technických stanovisek +420 378 037 283 207 Klatovská třída 10 a 12
Mrázková Zuzana referent technických stanovisek +420 378 037 103 205 Klatovská třída 10 a 12
Kastl Pavel referent technických stanovisek +420 378 037 282 205 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací

Ing. Setikovský Jan vedoucí úseku komunikací +420 378 037 087 223 Klatovská třída 10 a 12
Haldová Vladislava asistentka vedoucího úseku komunikací +420 378 037 281 223 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení odtahů

Mgr. Šneider Jan právník - vedoucí oddělení odtahů a pohledávek, pojistné události +420 378 037 207 211 Klatovská třída 10 a 12
Šípková Monika referent odtahy, pohledávky +420 378 037 208 212 Klatovská třída 10 a 12
Kriegelsteinová Radka referent autovraky +420 378 037 215 212 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení techniků mostů a PHP

Sládek Radim technik - plzeňské historické podzemí +420 378 037 083 221 Klatovská třída 10 a 12
Honzátko Luboš stavební technik podchody, zdi, mosty a lávky +420 378 037 288 221 Klatovská třída 10 a 12
Šašek Václav stavební technik-podchody, zdi, mosty a lávky +420 378 037 289 221 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení techniků komunikací

Archman Milan vedoucí oddělení techniků komunikací a mostů +420 378 037 162 222 Klatovská třída 10 a 12
Zeman Radek technik ul.vpustí, odvodnění komunikací, zimní údržby a kontroly komunikací +420 378 037 206 222 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Huleš Lukáš technik - ÚMO 4 +420 378 037 292 220 Klatovská třída 10 a 12
Jíchová Ivana technik - ÚMO 5,6,7,1 kú Roudná +420 378 037 286 216 Klatovská třída 10 a 12
Pojerová Miroslava technik - ÚMO 1 (bez Roudné) +420 378 037 291 215 Klatovská třída 10 a 12
Strolený Václav technik - ÚMO 10 - Lhota, ÚMO 3 západ +420 378 037 290 215 Klatovská třída 10 a 12
Sýkora Pavel technik - ÚMO 2 kú Plzeň, Hradiště,ÚMO Plzeň 8 Černice +420 378 037 285 216 Klatovská třída 10 a 12
Svobodová Monika technik - ÚMO 3-Bory, Doudlevce, Borská pole,centrum +420 378 037 164 215 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení veřejného osvětlení

Bočan Pavel veřejné osvětlení +420 378 037 003 217 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Lang Viktor vedoucí veřejného osvětlení +420 378 037 211 217 Klatovská třída 10 a 12
Hrubá Hana veřejné osvětlení +420 378 037 210 217 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení dispečinku a údržby

Sedláček Ivo technik - dispečer +420 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Hůrka Jaroslav vedoucí oddělení dispečinku a údržby +420 378 037 167 218 Klatovská třída 10 a 12
Kalabza Petr údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Dezort Bohumil dispečink +420 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Mrázek Jindřich dispečink +420 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Kuneš Miroslav údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Tichý Gustav údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství

Ing. VOHRADSKÝ Ondřej vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství +420 378 037 165 304 Klatovská třída 10 a 12
Motyčáková Ivana asistentka vedoucího úseku DI +420 378 037 161 304 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení přípravy komunikačních staveb

Ing. Lukeš Martin projektant-vedoucí oddělení +420 378 037 133 306 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Mašát Miroslav projektant dopravy +420 378 037 163 307 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Janoušek Jaromír projektant dopravy +420 378 037 168 306 Klatovská třída 10 a 12
Kunešová Naděžda referent stanoviska k záměrům +420 378 037 171 308 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení dopr. průzkumů a světel. signalizace

Ing. Baťková Eva projektant světelné signalizace +420 378 037 058 9 Klatovská třída 56
Ing. Brůha Josef vedoucí oddělení světelné signalizace +420 378 037 054 12.IV Klatovská třída 56
ing. Pouzar Vladimír specialista světelné signalizace +420 378 037 057 9 Klatovská třída 56
Ing. Klabochová Monika modelové výpočty +420 378 037 059 9 Klatovská třída 56
Ing. Grohmann Jan specialista světelné signalizace, kamerového systému +420 378 037 056 12.IV Klatovská třída 56
Vokáč Petr dopravní průzkumy +420 378 037 053 18 Klatovská třída 56

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení přípravy staveb urbanistické zeleně

Ing. Tolarová Irena zahradní architekt +420 378 037 018 301 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu

Mráz Dana referent organizace dopravy +420 378 037 170 303 Klatovská třída 10 a 12
Beránek Bohumil vedoucí oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu +420 378 037 205 302 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství

Ing. Havelka Richard vedoucí úseku LZVH +420 378 037 091 U Velkého rybníka 24
Vlčková Eva sekretářka + ústředna +420 378 037 092 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát pro práci s veřejností a lesn. výzkum

Rykovský Jindřich vedoucí referátu pro práci s veřejností a lesn. výzkum +420 378 037 097 Klatovská třída 10 a 12
Kaňáková Lucie lesní pedagog +420 702 152 942 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaňák Jan Ph.D. technik výzkumu +420 725 349 311 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení městských lesů

Ing. Pacolt Miloš vedoucí oddělení městských lesů +420 378 037 096 U Velkého rybníka 24
Ing. Janský Stanislav technik lesů +420 378 037 097 U Velkého rybníka 24
Rusňák Aleš technik lesů +420 378 037 098 U Velkého rybníka 24
Ing. Sekáč Milan vedoucí referátu lesního hospodářství +420 378 037 099 U Velkého rybníka 24
Pulkrábek Lukáš revírník +420 378 037 195 U Velkého rybníka 24
Ungerman Jan technik +420 724 890 090 U Velkého rybníka 24
Martínek Tomáš lesní-lesní úsek Druztová +420 725 787 693 U Velkého rybníka 24
Staněk Pavel lesní +420 725 787 695 U Velkého rybníka 24
Ruml Jan lesní-lesní úsek Nová hospoda +420 725 787 699 U Velkého rybníka 24
Chyška Antonín lesní-lesní úsek Bolevec +420 725 787 700 U Velkého rybníka 24
Krátký Karel lesní-lesní úsek Bušovice +420 725 787 701 U Velkého rybníka 24
Šafr Jiří lesní-lesní úsek Dubovec(Chotěšov) +420 725 787 703 U Velkého rybníka 24
Půta Jiří technik městských lesů +420 725 787 711 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení urbanistické zeleně

Ing. Hrdličková Hana vedoucí odd. urbanistické zeleně +420 378 037 246 316 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Včalová Jana urbanistická zeleň +420 378 037 240 314 Klatovská třída 10 a 12
Zemanová Lucie DiS. technik +420 378 037 242 313 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kováříková Martina urbanistická zeleň +420 378 037 244 313 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení vodního hospodářství a rybářství

Ing. Gregar Martin vedoucí oddělení vod.hosp. a rybářství +420 378 037 090 U Velkého rybníka 24
Maršálková Jiřina DiS. referent vodního hospodářství +420 378 037 109 U Velkého rybníka 24
Šebek Jaromír lesní a rybářský dělník +420 774 128 124 U Velkého rybníka 24
Maršálek Radek technik +420 774 809 146 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát ZPF a krajinné zeleně

Ing. Douděrová Marta vodní hospodář. a krajinná zeleň +420 378 037 095 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy

Světlík Tomáš správa majetku MHD +420 378 037 085 219 Klatovská třída 10 a 12
Boťová Olga asistentka vedoucího úseku +420 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Hakl Jan vedoucí úseku +420 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kuneš Jan projektant cyklodopravy +420 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Vosátko Jaroslav dopravně - ekonomický specialista +420 378 037 212 305 Klatovská třída 10 a 12
Klas Miroslav Investiční referent +420 378 037 213 305 Klatovská třída 10 a 12
Ťoupal Michal správa majetku MHD +420 378 037 014 219 Klatovská třída 10 a 12

© 2022 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu