Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Správa veřejného statku města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Sterly Milan ředitel organizace +420 378 037 000 101 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace

Mgr. Potůčková Brabcová Jitka asistentka ředitele, administr.pracovník +420 378 037 001 121 Klatovská třída 10 a 12
JUDr. Šandová Veronika právník SVSMP +420 378 037 105 112 Klatovská třída 10 a 12
Ing.Bc. Jůzová Lucie náměstek ředitele pro vnitřní správu +420 378 037 015 115 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Jana asistentka náměstka vnitřní správy +420 378 037 013 111 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Fojtíková Andrea technický náměstek +420 378 037 070 117 Klatovská třída 10 a 12
Langhammerová Daniela asistentka technického náměstka,referentka veřejných zakázek +420 378 037 202 116 Klatovská třída 10 a 12
Žáková Radmila pracovník vztahů k veřejnosti, cyklokoordinátorka +420 378 037 203 315 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy

Mgr. Liptáková Dominika koordinátor majetkových vztahů a stanovisek SVSMP +420 378 037 010 108 Klatovská třída 10 a 12
Voříšková Martina personalista, mzdová účetní +420 378 037 005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník ÚVS +420 378 037 020 313 Klatovská třída 10 a 12
Franče Václav vedoucí oddělení správy budov SVS +420 378 037 086 108 Klatovská třída 10 a 12
Císler Jan technický pracovník areálu Jateční +420 722 972 070 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí oddělení kontrolního a organizačního +420 378 037 108 313 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga informační kancelář, podatelna, pokladna +420 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena informační kancelář, podatelna, pokladna +420 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta archiv, spisovna +420 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ +420 378 037 132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek +420 378 037 118 120 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení přípravy a realizace staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka +420 378 037 019 217 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Koutná Zuzana koordinace přípravy a realizace staveb +420 378 037 032 116 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb 724 602 848 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení odtahů a škodních událostí

Mgr. Šneider Jan právník-vedoucí oddělení odtahů a škodních událostí +420 378 037 207 211 Klatovská třída 10 a 12
Hloch Tomáš referent dlouhodobě odstavených vozidel +420 378 037 167 212 Klatovská třída 10 a 12
Šípková Monika referent odtahy, pohledávky +420 378 037 208 212 Klatovská třída 10 a 12
Kriegelsteinová Radka referent autovraky +420 378 037 215 212 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický

Bc. Janovská Lenka vedoucí ekonomického úseku +420 378 037 145 213 Klatovská třída 10 a 12
Schröterová Markéta asistentka vedoucí EÚ +420 378 037 088 214 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení účtárny

Bc. Špelinová Aneta referentka pohledávek +420 378 037 143 201 Klatovská třída 10 a 12
Janoutová Jitka účetní +420 378 037 144 202 Klatovská třída 10 a 12
Brichcínová Bohuslava účetní +420 378 037 147 203 Klatovská třída 10 a 12
Špačková Ivana DiS. účetní SVS +420 378 037 148 202 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení ekonomické evidence

Fialová Jana ekonomická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 079 121 Klatovská třída 10 a 12
Humlová Lidmila ekonomická evidence EM +420 378 037 084 121 Klatovská třída 10 a 12
Kristová Ivana ekonomická evidence +420 378 037 077 121 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení technické evidence

Ing. Hábrová Jitka technická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 073 310 Klatovská třída 10 a 12
Kratochvílová Ilona technická evidence +420 378 037 245 109 Klatovská třída 10 a 12
Luhan Jiří technická evidence +420 378 037 026 109 Klatovská třída 10 a 12
Musilová Helena technická evidence +420 378 037 074 310 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení geodetické

Ing. Novák Martin geodet - vedoucí oddělení +420 378 037 075 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kejhová Petra geodet +420 378 037 078 119 Klatovská třída 10 a 12
Novák Jiří geodet +420 378 037 081 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Soušková Hana geodetka +420 378 037 076 122 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení pronájmu majetku

Grecmanová Martina vedoucí oddělení pronájmu majetku +420 378 037 089 105 Klatovská třída 10 a 12
Andrejsová Iveta DiS. pronájem majetku, asistentka +420 378 037 131 107 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Štěchová Lenka pronájem majetku +420 378 037 027 104 Klatovská třída 10 a 12
Mestlová Kateřina pronájem majetku +420 378 037 004 110 Klatovská třída 10 a 12
Juliusová Stanislava pronájem majetku +420 378 037 021 110 Klatovská třída 10 a 12
Ramadanová Alena pronájem majetku +420 378 037 022 104 Klatovská třída 10 a 12
Wolfová Martina pronájem majetku +420 378 037 008 106 Klatovská třída 10 a 12
Pavlisová Pavla pronájem majetku +420 378 037 030 107 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení majetkových řízení

Bc. Schneiderová Andrea vedoucí oddělení majetkových řízení +420 378 037 028 114 Klatovská třída 10 a 12
Huspeková Kateřina smlouvy o služebnosti +420 378 037 115 104 Klatovská třída 10 a 12
Králik Charuzová Lucie smlouvy o služebnosti +420 378 037 016 104 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Linda smlouvy o služebnosti +420 378 037 031 104 Klatovská třída 10 a 12
Kovandová Klára souhrnná stanoviska, majetková řízení +420 378 037 287 Klatovská třída 10 a 12
Polívková Ivana souhrnná stanoviska, majetková řízení +420 378 037 284 Klatovská třída 10 a 12
Körnerová Gabriela zvláštní užívání +420 378 037 024 Klatovská třída 10 a 12
Uhlík Jiří zvláštní užívání +420 378 037 023 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Kalounerová Zuzana zvláštní užívání +420 378 037 025 02 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení technických stanovisek

Zahradníčková Dana vedoucí oddělení technických stanovisek +420 378 037 283 207 Klatovská třída 10 a 12
Mrázková Zuzana referent technických stanovisek +420 378 037 103 205 Klatovská třída 10 a 12
Kastl Pavel referent technických stanovisek +420 378 037 282 205 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek technických činností

Valenta Viktor vedoucí Úseku technických činností +420 378 037 012 218 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek technických činností - Oddělení údržby

Boček Miroslav údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Fair Patrik údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Fair Patrik ml. údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Fiala Jiří údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Kalabza Petr údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Kraus Václav údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Laitl Miloš údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Skolka Richard údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Zeman Petr údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Kuneš Miroslav údržbář +420 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací

Ing. Setikovský Jan vedoucí úseku komunikací +420 378 037 087 223 Klatovská třída 10 a 12
Haldová Vladislava asistentka vedoucího úseku komunikací +420 378 037 281 223 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení techniků mostů a PHP

Šašek Václav vedoucí odd.techniků mostů a PHP +420 378 037 289 221 Klatovská třída 10 a 12
Sládek Radim technik - plzeňské historické podzemí +420 378 037 083 220 Klatovská třída 10 a 12
Honzátko Luboš stavební technik - podchody, zdi, propustky +420 378 037 288 221 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení techniků komunikací

Archman Milan vedoucí oddělení techniků komunikací a mostů, technický dozor staveb +420 378 037 162 222 Klatovská třída 10 a 12
Zeman Radek technik ul.vpustí, odvodnění, zimní údržby, technický dozor staveb +420 378 037 206 222 Klatovská třída 10 a 12
Vojtěch Marek technik - ÚMO 2,ÚMO 8 Černice +420 378 037 285 216 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Huleš Lukáš technik - ÚMO 3, Bory, Doudlevce, Borská pole, centrum +420 378 037 292 220 Klatovská třída 10 a 12
Jíchová Ivana technik - ÚMO 5,6,7,1 kú Roudná +420 378 037 286 216 Klatovská třída 10 a 12
Pojerová Miroslava technik - ÚMO 1 (bez Roudné) +420 378 037 291 215 Klatovská třída 10 a 12
Strolený Václav technik - ÚMO 3 - Skvrňany, Valcha, Výsluní, Radobyčice, ÚMO 10 Lhota +420 378 037 290 215 Klatovská třída 10 a 12
Svobodová Monika technik - ÚMO 4 +420 378 037 164 215 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení veřejného osvětlení

Bc. Lang Viktor vedoucí veřejného osvětlení +420 378 037 211 219 Klatovská třída 10 a 12
Bočan Pavel veřejné osvětlení +420 378 037 003 219 Klatovská třída 10 a 12
Hrubá Hana veřejné osvětlení +420 378 037 210 219 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení dispečinku

Sedláček Ivo dispečink, údržba KZ, DZ, radarů, KIOS, MIOS +420 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Valeš Stanislav dispečink, údržba KZ, DZ, radarů, KIOS, MIOS +420 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Mrázek Jindřich dispečink, údržba KZ, DZ, radarů, KIOS, MIOS +420 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství

Ing. VOHRADSKÝ Ondřej vedoucí Úseku dopravního inženýrství +420 378 037 165 304 Klatovská třída 10 a 12
Dlouhá Motyčáková Ivana asistentka vedoucího úseku DI +420 378 037 161 304 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení přípravy komunikačních staveb

Ing. Lukeš Martin projektant-vedoucí oddělení +420 378 037 133 308 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Mašát Miroslav projektant dopravy +420 378 037 163 307 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Janoušek Jaromír projektant dopravy +420 378 037 168 308 Klatovská třída 10 a 12
Kunešová Naděžda referent stanoviska k záměrům +420 378 037 171 306 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení dopr. průzkumů a světel. signalizace

Ing. Brůha Josef vedoucí oddělení světelné signalizace +420 378 037 054 12.IV Klatovská třída 56
Ing. Baťková Eva projektant světelné signalizace +420 378 037 058 9 Klatovská třída 56
ing. Pouzar Vladimír specialista světelné signalizace +420 378 037 057 9 Klatovská třída 56
Ing. Klabochová Monika modelové výpočty +420 378 037 059 9 Klatovská třída 56
Ing. Grohmann Jan specialista světelné signalizace, kamerového systému +420 378 037 056 12.IV Klatovská třída 56
Vokáč Petr dopravní průzkumy +420 378 037 053 18 Klatovská třída 56

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení přípravy staveb zeleně

Ing. Tolarová Irena vedoucí oddělení, koordinace projektů +420 378 037 018 301 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Pechová Jana Ph.D. krajinářský architekt +420 378 037 169 307 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu

Mráz Dana referent organizace dopravy +420 378 037 170 303 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Jarolímek Josef technický pracovník, projektant +420 378 037 205 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Dyntarová Pavla projektant dopravy +420 378 037 102 303 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy

Polanka Petr vedoucí úseku +420 378 037 029 116 Klatovská třída 10 a 12
Boťová Olga asistentka vedoucího úseku +420 378 037 204 217 Klatovská třída 10 a 12
Světlík Tomáš správa majetku MHD +420 378 037 085 316 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kuneš Jan projektant cyklodopravy +420 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Vosátko Jaroslav dopravně - ekonomický specialista +420 378 037 212 305 Klatovská třída 10 a 12
Klas Miroslav Investiční referent +420 378 037 213 305 Klatovská třída 10 a 12
Ťoupal Michal správa majetku MHD +420 378 037 014 316 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek městské zeleně

Ing. Davídková Lucie vedoucí úseku městské zeleně (MD) +420 378 037 246 314 Klatovská třída 10 a 12
Berková Miroslava Asistentka Úseku městské zeleně +420 378 037 244 314 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek městské zeleně - Oddělení péče o dřeviny

Ing. Kuták Petr vedoucí oddělení +420 378 037 248 208 Klatovská třída 10 a 12
Zemanová Lucie DiS. technik-žádosti o kácení, péči o dřeviny +420 378 037 242 208 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Kuchtová Silvie technik-arborista +420 378 037 247 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek městské zeleně - Oddělení běžné údržby a vyjadřování

Ing. Včalová Jana vedoucí oddělení +420 378 037 240 301 Klatovská třída 10 a 12
Pelíšková Ilona technik-běžná údržba drobné architektury, fontán, dětských hřišť +420 378 037 241 312 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Menclová Michaela technik +420 378 037 243 312 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Peřinová Eliška technik-běžná údržba zeleně, kontroly nájmů, přejímky +420 378 037 243 312 Klatovská třída 10 a 12
Čakarovová Kateřina technik +420 378 037 246 314 Klatovská třída 10 a 12
Kolářová Radka DiS. technik-běžná údržba zeleně, kontroly nájmů, přejímky +420 378 037 249 312 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství

Ing. Havelka Richard vedoucí úseku LZVH +420 378 037 091 U Velkého rybníka 24
Vlčková Eva sekretářka + ústředna +420 378 037 092 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku

Ing. Kováříková Martina vedoucí odd. pro práci s veřejností a lesní pedagogiku +420 725 787 705 Klatovská třída 10 a 12
Kaňáková Lucie lesní pedagog +420 702 152 942 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení městských lesů

Ing. Sekáč Milan vedoucí oddělení městských lesů +420 378 037 099 U Velkého rybníka 24
Rusňák Aleš technik lesů +420 378 037 098 U Velkého rybníka 24
Bc. Nekolová Petra technicko-administrativní pracovník +420 378 037 096 U Velkého rybníka 24
Ing. Jára Ladislav vedoucí referátu lesního hospodářství +420 378 037 097 U Velkého rybníka 24
Chyška Antonín revírník-lesní úsek Bolevec +420 725 787 700 U Velkého rybníka 24
Krátký Karel revírník-lesní úsek Bušovice +420 725 787 701 U Velkého rybníka 24
Martínek Tomáš revírník-lesní úsek Druztová +420 725 787 693 U Velkého rybníka 24
Staněk Pavel revírník-lesní úsek Špitálský les +420 725 787 695 U Velkého rybníka 24
Šafr Jiří revírník-lesní úsek Dubovec(Chotěšov) +420 725 787 703 U Velkého rybníka 24
Ruml Jan revírník-lesní úsek Nová hospoda +420 725 787 699 U Velkého rybníka 24
Pulkrábek Lukáš revírník-lesní úsek Pytel +420 378 037 195 U Velkého rybníka 24
Filip Ondřej revírník, lesní školka Čtyrák +420 725 927 293 U Velkého rybníka 24
Bc. Fišer Vít DiS. vedoucí lesní školky "Čtyrák", revírník-lesní úsek Bílá hora +420 378 037 183 U Velkého rybníka 24
Půta Jiří technik lesy a rybníky, lesní školka +420 725 787 711 U Velkého rybníka 24
Ungerman Jan technik lesů a rybníků, lesní školka +420 724 890 090 U Velkého rybníka 24
Vyhnanovský Jan údržbář +420 607 344 249 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení vodního hospodářství a rybářství

Ing. Gregar Martin vedoucí oddělení vod.hosp. a rybářství +420 378 037 090 U Velkého rybníka 24
Maršálková Jiřina DiS. referent vodního hospodářství +420 378 037 109 U Velkého rybníka 24
Mačas Miroslav technický pracovník +420 702 022 235 U Velkého rybníka 24
Gotthardt Zdeněk technický pracovník +420 721 625 064 U Velkého rybníka 24
Šebek Jaromír technický pracovník +420 774 128 124 U Velkého rybníka 24
Maršálek Radek referent rybářství a rybníkářství +420 774 809 146 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát ZPF a krajinné zeleně

Ing. Douděrová Marta vodní hospodář. a krajinná zeleň +420 378 037 095 U Velkého rybníka 24

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu