Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Správa veřejného statku města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Sterly Milan ředitel organizace 378 037 000 101 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace

Bc. Štenglová Ilona asistentka ředitele 378 037 001 102 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Fojtíková Andrea technický náměstek 378 037 070 117 Klatovská třída 10 a 12
Langhammerová Daniela asistentka technického náměstka,referentka veřejných zakázek 378 037 202 116 Klatovská třída 10 a 12
Ing.Bc. Jůzová Lucie náměstek ředitele pro vnitřní správu 378 037 015 115 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Jana asistentka náměstka vnitřní správy 378 037 013 111 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy

Franče Václav vedoucí správy budov SVS 378 037 086 222 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení právní, personální a mzdové

Voříšková Martina personální a mzdová referentka 378 037 005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník, personalista 378 037 020 312 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí organizačního a kontrolního oddělení 378 037 108 312 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga podatelna,pokladna,informační kancelář 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena podatelna, pokladna,informační kancelář 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta spisovna 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ 378 037 132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek 378 037 118 120 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení přípravy staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka 378 037 019 312 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb 378 037 029 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický

Bc. Janovská Lenka vedoucí ekonomického úseku 378 037 145 213 Klatovská třída 10 a 12
Schröterová Markéta asistentka vedoucí EÚ 378 037 088 214 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení účtárny

Michálková Jana referentka pohledávek 378 037 143 201 Klatovská třída 10 a 12
Hrdličková Ilona účetní SVS 378 037 144 202 Klatovská třída 10 a 12
Janoutová Jitka účetní 378 037 144 202 Klatovská třída 10 a 12
Brichcínová Bohuslava účetní 378 037 147 203 Klatovská třída 10 a 12
Vlčková Ivana DiS. účetní SVS 378 037 148 202 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení ekonomické evidence

Fialová Jana ekonomická evidence - vedoucí oddělení 378 037 079 121 Klatovská třída 10 a 12
Zemanová Ilona ekonomická evidence, DKP 378 037 080 121 Klatovská třída 10 a 12
Humlová Lidmila ekonomická evidence EM 378 037 084 121 Klatovská třída 10 a 12
Kristová Ivana ekonomická evidence 378 037 077 121 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení technické evidence

Ing. Hábrová Jitka technická evidence - vedoucí oddělení 378 037 073 103 Klatovská třída 10 a 12
Kratochvílová Ilona technická evidence 378 037 245 109 Klatovská třída 10 a 12
Luhan Jiří technická evidence 378 037 026 109 Klatovská třída 10 a 12
Musilová Helena technická evidence 378 037 074 103 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení geodetické

Ing. Novák Martin geodet - vedoucí oddělení 378 037 075 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Foršt Jiří geodet 378 037 078 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Soušková Hana geodetka 378 037 076 122 Klatovská třída 10 a 12
Novák Jiří geodet 378 037 081 119 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení pronájmu majetku

JUDr. Šandová Veronika právník,vedoucí odd.pronájmu majetku 378 037 105 112 Klatovská třída 10 a 12
Mestlová Kateřina pronájem majetku 378 037 004 110 Klatovská třída 10 a 12
Juliusová Stanislava pronájem majetku 378 037 021 110 Klatovská třída 10 a 12
Grecmanová Martina pronájem majetku 378 037 089 105 Klatovská třída 10 a 12
Ramadanová Alena pronájem majetku 378 037 022 104 Klatovská třída 10 a 12
Wolfová Martina pronájem majetku 378 037 008 106 Klatovská třída 10 a 12
Andrejsová Iveta DiS. pronájem majetku, asistentka 378 037 131 107 Klatovská třída 10 a 12
Dospíšilová Klára pronájem majetku 378 037 027 104 Klatovská třída 10 a 12
Pavlisová Pavla pronájem majetku 378 037 030 107 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení majetkových řízení

Bc. Schneiderová Andrea vedoucí oddělení majetkových řízení 378 037 028 114 Klatovská třída 10 a 12
Králik Charuzová Lucie smlouvy o služebnosti 378 037 016 310 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Kalounerová Zuzana zvláštní užívání 378 037 025 02 Klatovská třída 10 a 12
Polívková Ivana souhrnná stanoviska, majetková řízení 378 037 284 Klatovská třída 10 a 12
Körnerová Gabriela souhrnná stanoviska, majetková řízení 378 037 287 Klatovská třída 10 a 12
Bíbová Milena zvláštní užívání 378 037 023 Klatovská třída 10 a 12
Huspeková Kateřina smlouvy o služebnosti 378 037 115 310 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek majetkových vztahů - oddělení technických stanovisek

Zahradníčková Dana vedoucí oddělení technických stanovisek 378 037 283 207 Klatovská třída 10 a 12
Mrázková Zuzana referent technických stanovisek 378 037 103 205 Klatovská třída 10 a 12
Kastl Pavel referent technických stanovisek 378 037 282 205 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Rašková Anna referent technických stanovisek 378 037 010 208 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací

Ing. Setikovský Jan vedoucí úseku komunikací 378 037 087 223 Klatovská třída 10 a 12
Haldová Vladislava asistentka vedoucího úseku komunikací 378 037 281 223 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení odtahů

Mgr. Šneider Jan právník - vedoucí oddělení odtahů a pohledávek, pojistné události 378 037 207 211 Klatovská třída 10 a 12
Šípková Monika referent odtahy, pojistné události, pohledávky 378 037 208 212 Klatovská třída 10 a 12
Kriegelsteinová Radka referent autovraky 378 037 215 212 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení techniků mostů a PHP

Sládek Radim technik - plzeňské historické podzemí 378 037 083 221 Klatovská třída 10 a 12
Honzátko Luboš stavební technik podchody, zdi, mosty a lávky 378 037 288 221 Klatovská třída 10 a 12
Šašek Václav stavební technik-podchody, zdi, mosty a lávky 378 037 289 221 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení techniků komunikací

Archman Milan vedoucí oddělení techniků komunikací a mostů 378 037 162 222 Klatovská třída 10 a 12
Zeman Radek technik ul.vpustí, odvodnění komunikací, zimní údržby a kontroly komunikací 378 037 206 219 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Huleš Lukáš technik - ÚMO 4 378 037 292 220 Klatovská třída 10 a 12
Jíchová Ivana technik - ÚMO 5,6,7,1 kú Roudná 378 037 286 216 Klatovská třída 10 a 12
Pojerová Miroslava technik - ÚMO 1 (bez Roudné) 378 037 291 215 Klatovská třída 10 a 12
Strolený Václav technik - ÚMO 10 - Lhota, ÚMO 3 západ 378 037 290 215 Klatovská třída 10 a 12
Sýkora Pavel technik - ÚMO 2 kú Plzeň, Hradiště,ÚMO Plzeň 8 Černice 378 037 285 216 Klatovská třída 10 a 12
Svobodová Monika technik - ÚMO 3-Bory, Doudlevce, Borská pole,centrum 378 037 164 215 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení veřejného osvětlení

Bočan Pavel veřejné osvětlení 378 037 003 217 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Lang Viktor vedoucí veřejného osvětlení 378 037 211 217 Klatovská třída 10 a 12
Hrubá Hana veřejné osvětlení 378 037 210 217 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek komunikací - oddělení dispečinku a údržby

Silovský Zdeněk dispečink 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Hůrka Jaroslav vedoucí oddělení dispečinku a údržby 378 037 167 218 Klatovská třída 10 a 12
Kalabza Petr údržbář 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Šebek Ladislav údržbář - řidič 378 037 209 117 Klatovská třída 10 a 12
Dezort Bohumil dispečink 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Mrázek Jindřich dispečink 378 037 116 Klatovská třída 10 a 12
Kuneš Miroslav údržbář 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12
Tichý Gustav údržbář 378 037 209 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství

Ing. VOHRADSKÝ Ondřej vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství 378 037 165 304 Klatovská třída 10 a 12
Motyčáková Ivana asistentka vedoucího úseku DI 378 037 161 304 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení přípravy komunikačních staveb

Ing. Lukeš Martin projektant-vedoucí oddělení 378 037 133 306 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Janoušek Jaromír projektant dopravy 378 037 168 306 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Dyntarová Pavla projektant dopravy 378 037 102 307 Klatovská třída 10 a 12
Kunešová Naděžda referent stanoviska k záměrům 378 037 171 308 Klatovská třída 10 a 12
Hermann Michal doprava v klidu 378 037 163 303 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení dopr. průzkumů a světel. signalizace

Ing. Brůha Josef vedoucí oddělení světelné signalizace 378 037 054 12.IV Klatovská třída 56
ing. Pouzar Vladimír projektant světelné signalizace 378 037 057 9 Klatovská třída 56
Ing. Klabochová Monika modelové výpočty 378 037 059 9 Klatovská třída 56
Ing. Grohmann Jan specialista světelné signalizace 378 037 056 12.IV Klatovská třída 56
Vokáč Petr dopravní průzkumy 378 037 053 18 Klatovská třída 56

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení přípravy staveb urbanistické zeleně

Ing. Tolarová Irena vedoucí oddělení koncepce zeleně 378 037 018 301 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Pechová Jana zahradní architekt 378 037 024 301 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek dopravního inženýrství - oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu

Mráz Dana dopravní značení a opatření 378 037 170 303 Klatovská třída 10 a 12
Beránek Bohumil organizace dopravy 378 037 205 303 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství

Ing. Kindlová Kamila referent arboristiky 378 037 247 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Havelka Richard vedoucí úseku LZVH 378 037 091 U Velkého rybníka 24
Vlčková Eva sekretářka + ústředna 378 037 092 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát pro práci s veřejností a lesn. výzkum

Kaňáková Lucie lesní pedagog 702 152 942 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaňák Jan Ph.D. technik výzkumu 725 349 311 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení městských lesů

Ing. Pacolt Miloš vedoucí oddělení městských lesů 378 037 096 U Velkého rybníka 24
Ing. Janský Stanislav technik lesů 378 037 097 U Velkého rybníka 24
Staněk Pavel lesní 378 037 098 U Velkého rybníka 24
Ing. Sekáč Milan vedoucí referátu lesního hospodářství 378 037 099 U Velkého rybníka 24
Rusňák Aleš technik lesů 378 037 186 U Velkého rybníka 24
Martínek Tomáš lesní-lesní úsek Druztová 378 037 190 U Velkého rybníka 24
Ruml Jan lesní-lesní úsek Nová hospoda 378 037 192 U Velkého rybníka 24
Chyška Antonín lesní-lesní úsek Bolevec 378 037 193 U Velkého rybníka 24
Krátký Karel lesní-lesní úsek Bušovice 378 037 194 U Velkého rybníka 24
Šnajdr Miroslav lesní-lesní úsek Pytel 378 037 195 U Velkého rybníka 24
Šafr Jiří lesní-lesní úsek Dubovec(Chotěšov) 378 037 196 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení urbanistické zeleně

Ing. Hrdličková Hana vedoucí odd. urbanistické zeleně 378 037 246 316 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Včalová Jana urbanistická zeleň 378 037 240 314 Klatovská třída 10 a 12
Pelíšková Ilona urbanistická zeleň 378 037 241 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kuták Petr urbanistická zeleň 378 037 242 313 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Levá Lucie urbanistická zeleň 378 037 243 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Robertsová Zuzana urbanistická zeleň 378 037 243 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kováříková Martina urbanistická zeleň 378 037 244 313 Klatovská třída 10 a 12
Mačas Miroslav technik správa parků 702 022 235 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení vodního hospodářství a rybářství

Půta Jiří lesní a rybářský dělník 377 519 511 U Velkého rybníka 24
Rusňák Miloš vedoucí oddělení vod.hosp. a rybářství 378 037 093 U Velkého rybníka 24
Maršálková Jiřina DiS. referent vodního hospodářství 378 037 109 U Velkého rybníka 24
Bouše Michal lesní a rybářský dělník 378 037 191 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát ZPF a krajinné zeleně

Ing. Douděrová Marta vodní hospodář. a krajinná zeleň 378 037 095 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy

Světlík Tomáš správa majetku MHD 378 037 085 219 Klatovská třída 10 a 12
Boťová Olga asistentka vedoucího úseku 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Hakl Jan vedoucí úseku 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kuneš Jan projektant cyklodopravy 378 037 201 317 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Vosátko Jaroslav dopravně - ekonomický specialista 378 037 212 305 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Janda Martin koncepce veřejné dopravy 378 037 213 305 Klatovská třída 10 a 12
Klas Miroslav Investiční referent 378 037 213 305 Klatovská třída 10 a 12
Ťoupal Michal správa majetku MHD 378 037 014 219 Klatovská třída 10 a 12

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu