Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Kindlová Kamila referent arboristiky +420 378 037 247 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Havelka Richard vedoucí úseku LZVH +420 378 037 091 U Velkého rybníka 24
Vlčková Eva sekretářka + ústředna +420 378 037 092 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát pro práci s veřejností a lesn. výzkum

Kaňáková Lucie lesní pedagog +420 702 152 942 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaňák Jan Ph.D. technik výzkumu +420 725 349 311 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení městských lesů

Ing. Pacolt Miloš vedoucí oddělení městských lesů +420 378 037 096 U Velkého rybníka 24
Ing. Janský Stanislav technik lesů +420 378 037 097 U Velkého rybníka 24
Rusňák Aleš technik lesů +420 378 037 098 U Velkého rybníka 24
Ing. Sekáč Milan vedoucí referátu lesního hospodářství +420 378 037 099 U Velkého rybníka 24
Martínek Tomáš lesní-lesní úsek Druztová +420 725 787 693 U Velkého rybníka 24
Staněk Pavel lesní +420 725 787 695 U Velkého rybníka 24
Ruml Jan lesní-lesní úsek Nová hospoda +420 725 787 699 U Velkého rybníka 24
Chyška Antonín lesní-lesní úsek Bolevec +420 725 787 700 U Velkého rybníka 24
Krátký Karel lesní-lesní úsek Bušovice +420 725 787 701 U Velkého rybníka 24
Šnajdr Miroslav lesní-lesní úsek Pytel +420 725 787 702 U Velkého rybníka 24
Šafr Jiří lesní-lesní úsek Dubovec(Chotěšov) +420 725 787 703 U Velkého rybníka 24
Půta Jiří technik městských lesů +420 725 787 711 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení urbanistické zeleně

Ing. Hrdličková Hana vedoucí odd. urbanistické zeleně +420 378 037 246 316 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Včalová Jana urbanistická zeleň +420 378 037 240 314 Klatovská třída 10 a 12
Pelíšková Ilona urbanistická zeleň +420 378 037 241 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kuták Petr urbanistická zeleň +420 378 037 242 313 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Peřinová Eliška technik +420 378 037 243 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Robertsová Zuzana urbanistická zeleň +420 378 037 243 315 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kováříková Martina urbanistická zeleň +420 378 037 244 313 Klatovská třída 10 a 12
Mačas Miroslav technik správa parků +420 702 022 235 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - oddělení vodního hospodářství a rybářství

Ing. Gregar Martin referent vodního hospodářství +420 378 037 090 U Velkého rybníka 24
Rusňák Miloš vedoucí oddělení vod.hosp. a rybářství +420 378 037 093 U Velkého rybníka 24
Maršálková Jiřina DiS. referent vodního hospodářství +420 378 037 109 U Velkého rybníka 24
Maršálek Radek technik +420 774 809 146 U Velkého rybníka 24

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek lesů zeleně a vodního hospodářství - referát ZPF a krajinné zeleně

Ing. Douděrová Marta vodní hospodář. a krajinná zeleň +420 378 037 095 U Velkého rybníka 24

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu