Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek ekonomický


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický

Bc. Janovská Lenka vedoucí ekonomického úseku +420 378 037 145 213 Klatovská třída 10 a 12
Schröterová Markéta asistentka vedoucí EÚ +420 378 037 088 214 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení účtárny

Bc. Špelinová Aneta referentka pohledávek +420 378 037 143 201 Klatovská třída 10 a 12
Janoutová Jitka účetní +420 378 037 144 202 Klatovská třída 10 a 12
Brichcínová Bohuslava účetní +420 378 037 147 203 Klatovská třída 10 a 12
Špačková Ivana DiS. účetní SVS +420 378 037 148 202 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení ekonomické evidence

Fialová Jana ekonomická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 079 121 Klatovská třída 10 a 12
Humlová Lidmila ekonomická evidence EM +420 378 037 084 121 Klatovská třída 10 a 12
Kristová Ivana ekonomická evidence +420 378 037 077 121 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení technické evidence

Ing. Hábrová Jitka technická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 073 310 Klatovská třída 10 a 12
Kratochvílová Ilona technická evidence +420 378 037 245 109 Klatovská třída 10 a 12
Luhan Jiří technická evidence +420 378 037 026 109 Klatovská třída 10 a 12
Musilová Helena technická evidence +420 378 037 074 310 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení geodetické

Ing. Novák Martin geodet - vedoucí oddělení +420 378 037 075 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kejhová Petra geodet +420 378 037 078 119 Klatovská třída 10 a 12
Novák Jiří geodet +420 378 037 081 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Soušková Hana geodetka +420 378 037 076 122 Klatovská třída 10 a 12

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu