Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek ekonomický


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Janovská Lenka vedoucí ekonomického úseku 37 803 7145 213 Klatovská třída 10 a 12
Schröterová Markéta asistentka vedoucí EÚ 37 803 7088 214 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení účtárny

Michálková Jana referentka pohledávek 37 803 7143 201 Klatovská třída 10 a 12
Hrdličková Ilona účetní SVS 37 803 7144 202 Klatovská třída 10 a 12
Říhová Věra účetní MMP 37 803 7146 203 Klatovská třída 10 a 12
Brichcínová Bohuslava účetní 37 803 7147 202 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení ekonomické evidence

Fialová Jana ekonomická evidence - vedoucí oddělení 37 803 7079 121 Klatovská třída 10 a 12
Zemanová Ilona ekonomická evidence, DKP 37 803 7080 121 Klatovská třída 10 a 12
Humlová Lidmila ekonomická evidence EM 37 803 7084 121 Klatovská třída 10 a 12
Kristová Ivana ekonomická evidence 37 803 7077 121 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení technické evidence

Ing. Hábrová Jitka technická evidence - vedoucí oddělení 37 803 7073 103 Klatovská třída 10 a 12
Kratochvílová Ilona technická evidence 37 803 7245 109 Klatovská třída 10 a 12
Luhan Jiří technická evidence 37 803 7026 109 Klatovská třída 10 a 12
Musilová Helena technická evidence 37 803 7074 103 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení geodetů

Ing. Novák Martin geodet - vedoucí oddělení 37 803 7075 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Foršt Jiří geodet 37 803 7078 119 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Soušková Hana geodetka 37 803 7076 122 Klatovská třída 10 a 12
Novák Jiří geodet 37 803 7081 119 Klatovská třída 10 a 12

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu