Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení technické evidence


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa veřejného statku města Plzně / Úsek ekonomický - oddělení technické evidence

Ing. Hábrová Jitka technická evidence - vedoucí oddělení +420 378 037 073 310 Klatovská třída 10 a 12
Kratochvílová Ilona technická evidence +420 378 037 245 109 Klatovská třída 10 a 12
Luhan Jiří technická evidence +420 378 037 026 109 Klatovská třída 10 a 12
Musilová Helena technická evidence +420 378 037 074 310 Klatovská třída 10 a 12

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu