Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Vedení organizace


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Štenglová Ilona asistentka ředitele 37 803 7001 102 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Fojtíková Andrea technický náměstek 37 803 7070 117 Klatovská třída 10 a 12
Ing.Bc. Jůzová Lucie náměstek ředitele pro vnitřní správu 37 803 7015 115 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Jana asistentka náměstka vnitřní správy 37 803 7013 111 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení právní a personální

Voříšková Martina personální a mzdová referentka 37 803 7005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník 37 803 7020 312 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí organizačního a kontrolního oddělení 37 803 7108 312 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga podatelna,pokladna,informační kancelář 37 803 7107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena podatelna, pokladna,informační kancelář 37 803 7106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta spisovna 37 803 7017 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ 37 803 7132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek 37 803 7118 120 Klatovská třída 10 a 12
Langhammerová Daniela referentka veřejných zakázek,asistentka technického náměstka 37 803 7202 116 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení přípravy staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka 37 803 7019 312 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb 37 803 7029 Klatovská třída 10 a 12

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu