Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Vedení organizace


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Štenglová Ilona asistentka ředitele 378 037 001 102 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Fojtíková Andrea technický náměstek 378 037 070 117 Klatovská třída 10 a 12
Langhammerová Daniela asistentka technického náměstka,referentka veřejných zakázek 378 037 202 116 Klatovská třída 10 a 12
Ing.Bc. Jůzová Lucie náměstek ředitele pro vnitřní správu 378 037 015 115 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Jana asistentka náměstka vnitřní správy 378 037 013 111 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy

Franče Václav vedoucí správy budov SVS 378 037 086 222 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení právní, personální a mzdové

Voříšková Martina personální a mzdová referentka 378 037 005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník, personalista 378 037 020 312 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí organizačního a kontrolního oddělení 378 037 108 312 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga podatelna,pokladna,informační kancelář 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena podatelna, pokladna,informační kancelář 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta spisovna 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ 378 037 132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek 378 037 118 120 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Oddělení přípravy staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka 378 037 019 312 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb 378 037 029 309 Klatovská třída 10 a 12

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu