Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Vedení organizace


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace

Mgr. Potůčková Brabcová Jitka asistentka ředitele, administr.pracovník +420 378 037 001 121 Klatovská třída 10 a 12
JUDr. Šandová Veronika právník SVSMP +420 378 037 105 112 Klatovská třída 10 a 12
Ing.Bc. Jůzová Lucie náměstek ředitele pro vnitřní správu +420 378 037 015 115 Klatovská třída 10 a 12
Polanková Jana asistentka náměstka vnitřní správy +420 378 037 013 111 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Fojtíková Andrea technický náměstek +420 378 037 070 117 Klatovská třída 10 a 12
Langhammerová Daniela asistentka technického náměstka,referentka veřejných zakázek +420 378 037 202 116 Klatovská třída 10 a 12
Žáková Radmila pracovník vztahů k veřejnosti, cyklokoordinátorka +420 378 037 203 315 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy

Mgr. Liptáková Dominika koordinátor majetkových vztahů a stanovisek SVSMP +420 378 037 010 108 Klatovská třída 10 a 12
Voříšková Martina personalista, mzdová účetní +420 378 037 005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník ÚVS +420 378 037 020 313 Klatovská třída 10 a 12
Franče Václav vedoucí oddělení správy budov SVS +420 378 037 086 108 Klatovská třída 10 a 12
Císler Jan technický pracovník areálu Jateční +420 722 972 070 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí oddělení kontrolního a organizačního +420 378 037 108 313 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga informační kancelář, podatelna, pokladna +420 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena informační kancelář, podatelna, pokladna +420 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta archiv, spisovna +420 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ +420 378 037 132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek +420 378 037 118 120 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení přípravy a realizace staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka +420 378 037 019 217 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Koutná Zuzana koordinace přípravy a realizace staveb +420 378 037 032 116 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb 724 602 848 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení odtahů a škodních událostí

Mgr. Šneider Jan právník-vedoucí oddělení odtahů a škodních událostí +420 378 037 207 211 Klatovská třída 10 a 12
Hloch Tomáš referent dlouhodobě odstavených vozidel +420 378 037 167 212 Klatovská třída 10 a 12
Šípková Monika referent odtahy, pohledávky +420 378 037 208 212 Klatovská třída 10 a 12
Kriegelsteinová Radka referent autovraky +420 378 037 215 212 Klatovská třída 10 a 12

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu