Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek technický


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Mgr. Lorenc Jindřich právník, vedoucí odd. OVZ +420 378 037 132 113 Klatovská třída 10 a 12
Borská Yvetta referentka veřejných zakázek +420 378 037 118 120 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení přípravy a realizace staveb

Baxová Štěpánka rozpočtářka +420 378 037 019 217 Klatovská třída 10 a 12
Bc. Koutná Zuzana koordinace přípravy a realizace staveb +420 378 037 032 116 Klatovská třída 10 a 12
Ing. Kaucký Evžen koordinace přípravy a realizace staveb 724 602 848 309 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek technický - Oddělení odtahů a škodních událostí

Mgr. Šneider Jan právník-vedoucí oddělení odtahů a škodních událostí +420 378 037 207 211 Klatovská třída 10 a 12
Hloch Tomáš referent dlouhodobě odstavených vozidel +420 378 037 167 212 Klatovská třída 10 a 12
Šípková Monika referent odtahy, pohledávky +420 378 037 208 212 Klatovská třída 10 a 12
Kriegelsteinová Radka referent autovraky +420 378 037 215 212 Klatovská třída 10 a 12

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu