Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek vnitřní správy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Franče Václav vedoucí správy budov SVS +420 378 037 086 222 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení právní, personální a mzdové

Voříšková Martina personální a mzdová referentka +420 378 037 005 206 Klatovská třída 10 a 12
Mgr. Šrámková Jana právník, personalista +420 378 037 020 312 Klatovská třída 10 a 12

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí organizačního a kontrolního oddělení +420 378 037 108 312 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga podatelna,pokladna,informační kancelář +420 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena podatelna, pokladna,informační kancelář +420 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta spisovna +420 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu