Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení kontrolní a organizační


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa veřejného statku města Plzně / Vedení organizace - Úsek vnitřní správy - Oddělení kontrolní a organizační

Kůrková Jaroslava vedoucí oddělení kontrolního a organizačního +420 378 037 108 313 Klatovská třída 10 a 12
Tremlová Olga informační kancelář, podatelna, pokladna +420 378 037 107 Klatovská třída 10 a 12
Telenská Růžena informační kancelář, podatelna, pokladna +420 378 037 106 Klatovská třída 10 a 12
Pytlíková Marta archiv, spisovna +420 378 037 017 309 Klatovská třída 10 a 12

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu