Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení Vodárna Plzeň


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek podpory uživatelů - Oddělení Vodárna Plzeň

Rakús Tomáš vedoucí oddělení Vodárna +420 377 413 189 68 Malostranská 2
Voldřich František technik VT +420 377 413 186 68 Malostranská 2
HelpDesk Vodárna +420 377 413 200 Malostranská 2

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu