Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek aplikací


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací

Ing. Krblich Tomáš ředitel úseku aplikací +420 378 035 140 126 Dominikánská 4

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení aplikací ISMP

Homola Dušan vedoucí oddělení aplikací ISMP +420 378 035 128 202 Cukrovarská 23 - vchod D
Lieserová Iveta administrátor uživatelů +420 378 035 121 209 Cukrovarská 23 - vchod D
Křiváček Karel specialista aplikací ISMP +420 378 035 110 310 Cukrovarská 23 - vchod D
Soldátová Barbora specialista aplikací ISMP +420 378 035 114 209 Cukrovarská 23 - vchod D
Eckart Stanislav specialista aplikací ISMP +420 378 035 115 302 Cukrovarská 23 - vchod D
Panc Matouš specialista aplikací ISMP +420 378 035 116 302 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Seidler Václav specialista aplikací ISMP +420 378 035 119 206 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Hnát Marek specialista aplikací ISMP +420 378 035 123 206 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Tůma Milan specialista aplikací ISMP +420 378 035 125 207 Cukrovarská 23 - vchod D
Sazimová Lidmila specialista aplikací ISMP +420 378 035 510 310 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Diviš Roman specialista aplikací ISMP +420 378 035 511 207 Cukrovarská 23 - vchod D
Bc. Zeman Petr specialista aplikací ISMP +420 378 035 512 302 Cukrovarská 23 - vchod D
Pokorná Tereza specialista aplikací ISMP +420 378 035 513 209 Cukrovarská 23 - vchod D
Sedláček Jiří specialista aplikací ISMP +420 378 035 515 310 Cukrovarská 23 - vchod D
Hajšman Petr specialista aplikací Vodárna Plzeň +420 378 035 124 68 Malostranská 2
e-Spis +420 378 035 558 Cukrovarská 23 - vchod D
Helios +420 378 035 577 Cukrovarská 23 - vchod D

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení GIS

Ing. Štangl Stanislav vedoucí oddělení GIS +420 378 035 130 202 Cukrovarská 19
Mgr. Kučera Václav specialista GIS +420 378 035 131 203 Cukrovarská 19
Ing. Řehák Tomáš specialista GIS +420 378 035 132 203 Cukrovarská 19
Šmiřák Jakub specialista GIS +420 378 035 133 204 Cukrovarská 19
Mlnářík Jan specialista GIS +420 378 035 138 204 Cukrovarská 19
Křížek Zdeněk specialista GIS +420 378 035 139 204 Cukrovarská 19
Ing. Velhartický David specialista GIS +420 378 035 514 208 Cukrovarská 19
Ing. Zadražil František specialista GIS +420 378 035 514 208 Cukrovarská 19
Bc. Hromada Jan specialista GIS +420 378 035 516 208 Cukrovarská 19

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení SAP

Ing. Petrík Radek vedoucí oddělení SAP +420 378 035 120 303 Cukrovarská 19
Köhlerová Marcela specialista SAP +420 378 035 111 305 Cukrovarská 19
Ječmínek Petr specialista SAP +420 378 035 122 306 Cukrovarská 19
Kubát Martin DiS. specialista SAP +420 378 035 126 306 Cukrovarská 19
Ing. Janka Libor specialista SAP +420 378 035 127 305 Cukrovarská 19
Ing. Klička Martin specialista SAP +420 378 035 129 305 Cukrovarská 19
Bc. Pechová Helena specialista SAP +420 378 035 136 306 Cukrovarská 19

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení web aplikací

Ing. Kolářík Radek vedoucí oddělení web aplikací +420 378 035 168 308 Cukrovarská 23 - vchod D
Schwarz Jakub specialista web aplikací +420 378 035 117 307 Cukrovarská 23 - vchod D
Dubovský Martin specialista web aplikací +420 378 035 118 307 Cukrovarská 23 - vchod D
Köhler Milan specialista web aplikací +420 378 035 137 307 Cukrovarská 23 - vchod D
Dvořák Jaroslav specialista web aplikací +420 378 035 166 307 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Beneš Jan specialista web aplikací +420 378 035 169 307 Cukrovarská 23 - vchod D

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu