Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek aplikací


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Krblich Tomáš vedoucí úseku aplikací 378 035 140 126 Dominikánská 4

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení aplikací ISMP

Homola Dušan vedoucí oddělení aplikací ISMP 378 035 128 28 Jagellonská 8
Soukupová Helena administrátor uživatelů 378 035 114 26 Jagellonská 8
Lieserová Iveta administrátor uživatelů 378 035 121 26 Jagellonská 8
Ing. Diviš Roman specialista aplikací ISMP 378 035 511 27 Jagellonská 8
Eckart Stanislav specialista aplikací ISMP 378 035 115 25 Jagellonská 8
Ing. Hnát Marek specialista aplikací ISMP 378 035 123 24 Jagellonská 8
Křiváček Karel specialista aplikací ISMP 378 035 110 27 Jagellonská 8
Procházka Jaroslav DiS. specialista aplikací ISMP 378 035 116 25 Jagellonská 8
Ing. Rádl Pavel specialista aplikací ISMP 378 035 124 26 Jagellonská 8
Sazimová Lidmila specialista aplikací ISMP 378 035 510 27 Jagellonská 8
Ing. Seidler Václav specialista aplikací ISMP 378 035 119 24 Jagellonská 8
Ing. Tůma Milan specialista aplikací ISMP 378 035 125 27 Jagellonská 8
Bc. Zeman Petr specialista aplikací ISMP 378 035 512 25 Jagellonská 8

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení GIS

Ing. Štangl Stanislav vedoucí oddělení GIS 378 035 130 202 Cukrovarská 19
Mgr. Kučera Václav specialista GIS 378 035 131 203 Cukrovarská 19
Ing. Řehák Tomáš specialista GIS 378 035 132 203 Cukrovarská 19
Šmiřák Jakub specialista GIS 378 035 133 204 Cukrovarská 19
Mlnářík Jan specialista GIS 378 035 138 204 Cukrovarská 19
Křížek Zdeněk specialista GIS 378 035 139 204 Cukrovarská 19

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení SAP kompetenční centrum

Ing. Petrík Radek vedoucí oddělení SAP kompetenční centrum 378 035 120 2 Podmostní 4
Ing. Janka Libor specialista SAP 378 035 127 1 Podmostní 4
Ječmínek Petr specialista SAP 378 035 122 1 Podmostní 4
Ing. Klička Martin specialista SAP 378 035 129 1 Podmostní 4
Köhlerová Marcela specialista SAP 378 035 111 1 Podmostní 4
Kubát Martin DiS. specialista SAP 378 035 126 4 Podmostní 4
Bc. Pechová Helena specialista SAP 378 035 136 4 Podmostní 4

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení Web aplikací

Ing. Kolářík Radek vedoucí oddělení Web aplikací 378 035 168 16 Jagellonská 8
Dubovský Martin specialista webových aplikací 378 035 118 16 Jagellonská 8
Šmiřák Petr specialista webových aplikací 378 035 117 16 Jagellonská 8
Vodička Michal specialista webových aplikací 378 035 166 16 Jagellonská 8
Ing. Beneš Jan specialista webových aplikací 378 035 169 16 Jagellonská 8

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu