Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení aplikací ISMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Správa informačních technologií města Plzně / Úsek aplikací - Oddělení aplikací ISMP

Homola Dušan vedoucí oddělení aplikací ISMP +420 378 035 128 202 Cukrovarská 23 - vchod D
Lieserová Iveta administrátor uživatelů +420 378 035 121 209 Cukrovarská 23 - vchod D
Křiváček Karel specialista aplikací ISMP +420 378 035 110 310 Cukrovarská 23 - vchod D
Schmidová Lenka specialista aplikací ISMP +420 378 035 114 209 Cukrovarská 23 - vchod D
Eckart Stanislav specialista aplikací ISMP +420 378 035 115 302 Cukrovarská 23 - vchod D
Panc Matouš specialista aplikací ISMP +420 378 035 116 302 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Seidler Václav specialista aplikací ISMP +420 378 035 119 206 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Hnát Marek specialista aplikací ISMP +420 378 035 123 206 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Tůma Milan specialista aplikací ISMP +420 378 035 125 207 Cukrovarská 23 - vchod D
Sazimová Lidmila specialista aplikací ISMP +420 378 035 510 310 Cukrovarská 23 - vchod D
Ing. Diviš Roman specialista aplikací ISMP +420 378 035 511 207 Cukrovarská 23 - vchod D
Bc. Zeman Petr specialista aplikací ISMP +420 378 035 512 302 Cukrovarská 23 - vchod D
Pokorná Tereza specialista aplikací ISMP +420 378 035 513 209 Cukrovarská 23 - vchod D
Sedláček Jiří specialista aplikací ISMP +420 378 035 515 310 Cukrovarská 23 - vchod D
Hajšman Petr specialista aplikací Vodárna Plzeň +420 377 413 183 68 Malostranská 2
e-Spis +420 378 035 558 Cukrovarská 23 - vchod D
Helios +420 378 035 577 Cukrovarská 23 - vchod D

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu