Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek rozvoje


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Benedikt Tomáš ředitel úseku rozvoje 378 035 103 128 Dominikánská 4
Bouček Ondřej projektový manažer 378 035 162 Dominikánská 4
Mgr. Mrzenová Petra projektová manažerka 378 035 134 113 Dominikánská 4
Bc. Klemš Ondřej datový analytik 378 035 163 113 Dominikánská 4
Ing. Hošťálek Jan projektový manažer 378 035 164 113 Dominikánská 4
Ing. Bubeník Pavel projektový manažer 378 035 165 113 Dominikánská 4

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu