Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městská policie


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Mgr. Mach Karel MBA, MSc. Velitel 378 036 992 306 Perlová 3
Kopřivová Alena Sekretářka velitele MP 378 036 911 310 Perlová 3
Mgr. Mgr. Šilhan Marek Zástupce velitele 378 036 909 307 Perlová 3
Bc. Rybáček Michal MBA Zástupce velitele pro výkon sl. 378 036 913 308 Perlová 3
Pužmanová Jana Tisková mluvčí 378 036 902 304 Perlová 3
Bc. Bor Zdeněk Inspekční strážník primátora 378 036 908 302 Perlová 3
Mgr.Bc. Nachtman Lukáš Právník 378 036 939 216 Perlová 3
Mgr. Šturm Antonín Ředitel úseku logistiky 378 036 914 305 Perlová 3
Lávičková Simona Pracovnice sekretariátu 378 036 911 310 Perlová 3
Ubryová Ilona Pracovnice sekretariátu 378 036 916 303 Perlová 3
Bc. Černá Jana MBA Personální pracovnice 378 036 904 303 Perlová 3
Mgr. Berka Luboš Personální pracovník 378 036 936 405 Perlová 3
Němcová Milada Mzdová účetní 378 036 950 303 Perlová 3
Bc. Beránek Pavel MBA Velitel odb. analýzy a prevence kriminality 378 036 991 Polední 6
Bc. Zahut Karel Metodik prevence kriminality 378 036 931 Polední 6
Bc. Barfus Jan Metodik prevence kriminality 378 036 931 213 Polední 6
Marcelová Karla DiS. Metodik prevence kriminality 378 036 924 Polední 6
Kuchynková Veronika Metodik prevence kriminality 378 036 924 Polední 6
Vlčková Andrea DiS. Metodik prevence kriminality 378 036 931 Polední 6
Hazdrová Markéta DiS. Metodik prevence kriminality 378 036 931 Polední 6
JUDr. Hosman Luděk Vedoucí Odboru vzdělávání 378 036 932 406 Perlová 3
Ing. Smolka Bohumír Odbor vzdělávání 378 036 930 405 Perlová 3
Bc. Štrejl Pavel Výcvik 378 036 929 107 Perlová 3
Mgr. Weidl Petr Pracovník pro výuku a výcvik 378 036 929 Polední 6
Frömer Jaroslav Pracovník vztahů k veřejnosti 378 036 902 304 Perlová 3
Tvrdá Pavla Pracovnice sekretariátu 378 036 938 214 Perlová 3
Ing. Čmolíková Lucie Pracovnice sekretariátu 378 036 916 310 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - operační oddělení

Sychra Květoslav Velitel operačního oddělení 378 036 910 413 Perlová 3
Anděl Miloslav MBA Zástupce velitele OOd. 378 036 910 413 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - MP-ek.tech.

Fišerová Pavlína Fakturace 378 036 905 402 Perlová 3
Hájková Martina Pokladna 378 036 906 402 Perlová 3
Brávek Jiří Technik - údržba 378 036 947 401 Perlová 3
Šmiřáková Daniela Skladový referent 378 036 925 Dominikánská 12
Lecjaksová Michaela příkazové bloky 378 036 903 401 Perlová 3
Ing. Novotná Miroslava Vedoucí ekonomicko-technického úseku (VETÚ) 378 036 907 404 Perlová 3

Městská policie / obvodní služebny městské policie

Landsman Petr Velitel OS Lochotín 378 036 919 alej Svobody 60
Černá Gabriela Zástupce velitele OS Lochotín 378 036 919 alej Svobody 60
Šimůnková Martina Velitel OS Slovany 378 036 921 Koterovská 83
Bc. Bečvář Ladislav Zástupce velitele OS Slovany 378 036 921 Koterovská 83
Gabrielová Ilona Velitel OS Střed 378 036 934 213 Perlová 3
Kasl Miroslav Zástupce velitele OS Střed 378 036 934 213 Perlová 3
Petřík Tomáš Velitel OS Bory 378 036 941 Heyrovského 40
Bc. Machuldová Petra Zástupce velitele OS Bory 378 036 942 Heyrovského 40
Bc. Schovánek Patrik Zástupce velitele OS Bory 378 036 944 Heyrovského 40
Bc. Hais Karel Velitel OS Doubravka 378 036 952 Polední 6
Roj Václav Zástupce velitele OS Doubravka 378 036 952 Polední 6
Bc. Königová Eva MBA Velitel OS Skvrňany 378 036 967 Terezie Brzkové 35
Chamrad Luboš Zástupce velitele OS Skvrňany 378 036 969 Terezie Brzkové 35
Bc. Čechura Václav Velitel OS Dopravní skupina 378 036 927 Dominikánská 12
Purkarová Kateřina Zástupce velitele OS Dopravní skupina 378 036 927 Dominikánská 12

Městská policie / Útulek pro zvířata v nouzi

Kokoška Petr Vedoucí útulku pro zvířata v nouzi 725 431 522 Daimlerova 1219

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu