Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městská policie


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Hosman Luděk Vedoucí Odboru vzdělávání +420 378 036 930 204 Perlová 3
Ing. Smolka Bohumír Odbor vzdělávání +420 378 036 932 201 Perlová 3
Bc. Štrejl Pavel Pracovník pro výuku a výcvik +420 378 036 929
Mgr. Weidl Petr Pracovník pro výuku a výcvik +420 378 036 929

Městská policie / velitelství MP Plzeň

Ing.Bc. Vlk Petr Velitel MP Plzeň +420 378 036 960 306 Perlová 3
Mgr. Mgr. Šilhan Marek Zástupce velitele MP +420 378 036 909 307 Perlová 3
Kopřivová Alena Asistentka velitele MP +420 378 036 923 310 Perlová 3
Bc. Rybáček Michal MBA Zástupce velitele pro výkon sl. +420 378 036 913 308 Perlová 3
Pužmanová Jana Tisková mluvčí +420 378 036 902 216 Perlová 3
Bc. Bor Zdeněk Inspekční strážník primátora +420 378 036 908 302 Perlová 3
Bc. Huspek Michal Strážník OVKS +420 378 036 946 Perlová 3
PhDr. Mgr. Ing. Mach Karel MBA, MSc. Vedoucí OVKS +420 378 036 992 Perlová 3
Ing. Mgr. Nachtman Lukáš Pracovník odpovědný za legislativu +420 378 036 939 406 Perlová 3
Mgr. Šturm Antonín Ředitel úseku logistiky +420 378 036 914 305 Perlová 3
Lávičková Simona Pracovnice sekretariátu +420 378 036 911 310 Perlová 3
Tykalová Ilona Mzdová účetní +420 378 036 950 303 Perlová 3
Bc. Černá Jana MBA Vedoucí personálního odboru +420 378 036 904 304 Perlová 3
Mgr. Berka Luboš Personální pracovník +420 378 036 936 301 Perlová 3
Němcová Milada Mzdová účetní +420 378 036 950 303 Perlová 3
Bc. Beránek Pavel MBA Velitel odb. analýzy a prevence kriminality +420 378 036 991 Polední 6
Bc. Zahut Karel Metodik prevence kriminality +420 378 036 931 Polední 6
Bc. Barfus Jan Metodik prevence kriminality +420 378 036 931 Polední 6
Bc. Marcelová Karla DiS. Metodik prevence kriminality +420 378 036 924 Polední 6
Kuchynková Veronika Metodik prevence kriminality +420 378 036 924 202 Perlová 3
Bc. Vlčková Andrea DiS. Metodik prevence kriminality +420 378 036 931 Polední 6
Bc. Hazdrová Markéta DiS. Metodik prevence kriminality +420 378 036 931 Polední 6
Frömer Jaroslav Pracovník vztahů k veřejnosti +420 378 036 902 216 Perlová 3
Tvrdá Pavla Pracovnice sekretariátu +420 378 036 938 214 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - operační oddělení

Sychra Květoslav Velitel operačního oddělení +420 378 036 910 413 Perlová 3
Anděl Miloslav MBA Zástupce velitele OOd. +420 378 036 910 413 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - MP-ek.tech.

Fišerová Pavlína Fakturace +420 378 036 905 402 Perlová 3
Hájková Martina Pokladna +420 378 036 906 402 Perlová 3
Brávek Jiří Technik - údržba +420 378 036 947 401 Perlová 3
Šmiřáková Daniela Skladový referent +420 378 036 925 Polední 6
Ing. Špillarová Eva Referent, příkazové bloky +420 378 036 903 405 Perlová 3
Ing. Novotná Miroslava Vedoucí ekonomicko-technického úseku (VETÚ) +420 378 036 907 404 Perlová 3
Menčlová Jiřina Skladový referent +420 378 036 925 Polední 6
Ing. Bočková Kateřina Zástupce vedoucího ETÚ +420 378 036 948 405 Perlová 3

Městská policie / obvodní služebny městské policie

Landsman Petr Velitel OS Lochotín +420 378 036 919 alej Svobody 60
Černá Gabriela Zástupce velitele OS Lochotín +420 378 036 919 alej Svobody 60
Šimůnková Martina Velitel OS Slovany +420 378 036 921 Koterovská 83
Ing.Bc. Bečvář Ladislav Zástupce velitele OS Slovany +420 378 036 921 Koterovská 83
Gabrielová Ilona Velitel OS Střed +420 378 036 934 213 Perlová 3
Kasl Miroslav Zástupce velitele OS Střed +420 378 036 934 213 Perlová 3
Sedláček Petr Zástupce velitele OS Střed +420 378 036 934 213 Perlová 3
Petřík Tomáš Velitel OS Bory +420 378 036 941 Heyrovského 40
Bc. Machuldová Petra Zástupce velitele OS Bory +420 378 036 942 Heyrovského 40
Bc. Schovánek Patrik Zástupce velitele OS Bory +420 378 036 944 Heyrovského 40
Bc. Hais Karel Velitel OS Doubravka +420 378 036 952 Polední 6
Roj Václav Zástupce velitele OS Doubravka +420 378 036 952 Polední 6
Bc. Königová Eva MBA Velitel OS Skvrňany +420 378 036 967 Karla Steinera 10A
Chamrad Luboš Zástupce velitele OS Skvrňany +420 378 036 969 Karla Steinera 10A
Mgr.Bc. Čechura Václav Velitel OS Dopravní skupina +420 378 036 927 Dominikánská 12
Bc. Purkarová Kateřina Zástupce velitele OS Dopravní skupina +420 378 036 927 Dominikánská 12
Odtahy vozidel Velitel: viz. Dopravní skupina 377224271 Radčická 6

Městská policie / Útulek pro zvířata v nouzi

Kokoška Petr Vedoucí útulku pro zvířata v nouzi +420 725 431 522 Daimlerova 1219

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu