Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

velitelství MP Plzeň


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Mgr. Mach Karel MBA, MSc. Velitel 378 036 992 306 Perlová 3
Kopřivová Alena Sekretářka velitele MP 378 036 911 310 Perlová 3
Mgr. Mgr. Šilhan Marek Zástupce velitele 378 036 909 307 Perlová 3
Bc. Rybáček Michal MBA Zástupce velitele pro výkon sl. 378 036 913 308 Perlová 3
Pužmanová Jana Tisková mluvčí 378 036 902 304 Perlová 3
Bc. Bor Zdeněk Inspekční strážník primátora 378 036 908 302 Perlová 3
Mgr.Bc. Nachtman Lukáš Právník 378 036 939 216 Perlová 3
Mgr. Šturm Antonín Ředitel úseku logistiky 378 036 914 305 Perlová 3
Lávičková Simona Pracovnice sekretariátu 378 036 911 310 Perlová 3
Ubryová Ilona Pracovnice sekretariátu 378 036 916 303 Perlová 3
Bc. Černá Jana MBA Personální pracovnice 378 036 904 303 Perlová 3
Mgr. Berka Luboš Personální pracovník 378 036 936 405 Perlová 3
Němcová Milada Mzdová účetní 378 036 950 303 Perlová 3
Bc. Beránek Pavel MBA Velitel odb. analýzy a prevence kriminality 378 036 991 Polední 6
Bc. Zahut Karel Metodik prevence kriminality 378 036 931 Polední 6
Bc. Barfus Jan Metodik prevence kriminality 378 036 931 213 Polední 6
Marcelová Karla DiS. Metodik prevence kriminality 378 036 924 Polední 6
Kuchynková Veronika Metodik prevence kriminality 378 036 924 Polední 6
Vlčková Andrea DiS. Metodik prevence kriminality 378 036 931 Polední 6
Hazdrová Markéta DiS. Metodik prevence kriminality 378 036 931 Polední 6
JUDr. Hosman Luděk Vedoucí Odboru vzdělávání 378 036 932 406 Perlová 3
Ing. Smolka Bohumír Odbor vzdělávání 378 036 930 405 Perlová 3
Bc. Štrejl Pavel Výcvik 378 036 929 107 Perlová 3
Mgr. Weidl Petr Pracovník pro výuku a výcvik 378 036 929 Polední 6
Frömer Jaroslav Pracovník vztahů k veřejnosti 378 036 902 304 Perlová 3
Tvrdá Pavla Pracovnice sekretariátu 378 036 938 214 Perlová 3
Ing. Čmolíková Lucie Pracovnice sekretariátu 378 036 916 310 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - operační oddělení

Sychra Květoslav Velitel operačního oddělení 378 036 910 413 Perlová 3
Anděl Miloslav MBA Zástupce velitele OOd. 378 036 910 413 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - MP-ek.tech.

Fišerová Pavlína Fakturace 378 036 905 402 Perlová 3
Hájková Martina Pokladna 378 036 906 402 Perlová 3
Brávek Jiří Technik - údržba 378 036 947 401 Perlová 3
Šmiřáková Daniela Skladový referent 378 036 925 Dominikánská 12
Lecjaksová Michaela příkazové bloky 378 036 903 401 Perlová 3
Ing. Novotná Miroslava Vedoucí ekonomicko-technického úseku (VETÚ) 378 036 907 404 Perlová 3

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu