Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

velitelství MP Plzeň


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Mgr. Mach Karel MBA, MSc. Velitel 37 803 6992 306 Perlová 3
Kopřivová Alena Sekretářka velitele MP 37 803 6911 310 Perlová 3
Mgr. Mgr. Šilhan Marek Zástupce velitele 37 803 6909 307 Perlová 3
Bc. Rybáček Michal MBA Zástupce velitele pro výkon sl. 37 803 6913 308 Perlová 3
Pužmanová Jana Tisková mluvčí 37 803 6902 216 Perlová 3
Bc. Bor Zdeněk Inspekční strážník primátora 37 803 6908 302 Perlová 3
Mgr.Bc. Nachtman Lukáš Právník 37 803 6939 406 Perlová 3
Mgr. Šturm Antonín Ředitel úseku logistiky 37 803 6914 305 Perlová 3
Lávičková Simona Pracovnice sekretariátu 37 803 6911 310 Perlová 3
Ubryová Ilona Mzdová účetní 37 803 6950 303 Perlová 3
Bc. Černá Jana MBA Personální pracovnice 37 803 6904 304 Perlová 3
Mgr. Berka Luboš Personální pracovník 37 803 6936 301 Perlová 3
Němcová Milada Mzdová účetní 37 803 6950 303 Perlová 3
Bc. Beránek Pavel MBA Velitel odb. analýzy a prevence kriminality 37 803 6991 Polední 6
Bc. Zahut Karel Metodik prevence kriminality 37 803 6931 Polední 6
Bc. Barfus Jan Metodik prevence kriminality 37 803 6931 Polední 6
Marcelová Karla DiS. Metodik prevence kriminality 37 803 6924 Polední 6
Kuchynková Veronika Metodik prevence kriminality 37 803 6924 202 Perlová 3
Vlčková Andrea DiS. Metodik prevence kriminality 37 803 6931 Polední 6
Hazdrová Markéta DiS. Metodik prevence kriminality 37 803 6931 Polední 6
JUDr. Hosman Luděk Vedoucí Odboru vzdělávání 37 803 6930 204 Perlová 3
Ing. Smolka Bohumír Odbor vzdělávání 37 803 6930 201 Perlová 3
Bc. Štrejl Pavel Výcvik 37 803 6929 202 Perlová 3
Mgr. Weidl Petr Pracovník pro výuku a výcvik 37 803 6929 202 Perlová 3
Frömer Jaroslav Pracovník vztahů k veřejnosti 37 803 6902 216 Perlová 3
Tvrdá Pavla Pracovnice sekretariátu 37 803 6938 214 Perlová 3
Ing. Čmolíková Lucie Pracovnice sekretariátu 37 803 6916 310 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - operační oddělení

Sychra Květoslav Velitel operačního oddělení 37 803 6910 413 Perlová 3
Anděl Miloslav MBA Zástupce velitele OOd. 37 803 6910 413 Perlová 3

Městská policie / velitelství MP Plzeň - MP-ek.tech.

Fišerová Pavlína Fakturace 37 803 6905 402 Perlová 3
Hájková Martina Pokladna 37 803 6906 402 Perlová 3
Brávek Jiří Technik - údržba 37 803 6947 401 Perlová 3
Šmiřáková Daniela Skladový referent 37 803 6925 Polední 6
Lecjaksová Michaela příkazové bloky 37 803 6903 405 Perlová 3
Ing. Novotná Miroslava Vedoucí ekonomicko-technického úseku (VETÚ) 37 803 6907 404 Perlová 3
Andrlíková Ilona Zástupce vedoucího ETO 37 803 6917 405 Perlová 3
Menčlová Jiřina Skladový referent 37 803 6925 Polední 6

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu