Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

MP-ek.tech.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Fišerová Pavlína Fakturace 37 803 6905 402 Perlová 3
Hájková Martina Pokladna 37 803 6906 402 Perlová 3
Brávek Jiří Technik - údržba 37 803 6947 401 Perlová 3
Šmiřáková Daniela Skladový referent 37 803 6925 Polední 6
Lecjaksová Michaela příkazové bloky 37 803 6903 405 Perlová 3
Ing. Novotná Miroslava Vedoucí ekonomicko-technického úseku (VETÚ) 37 803 6907 404 Perlová 3
Andrlíková Ilona Zástupce vedoucího ETO 37 803 6917 405 Perlová 3
Menčlová Jiřina Skladový referent 37 803 6925 Polední 6

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu