Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

MP-ek.tech.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městská policie / velitelství MP Plzeň - MP-ek.tech.

Fišerová Pavlína Fakturace +420 378 036 905 402 Perlová 3
Hájková Martina Pokladna +420 378 036 906 402 Perlová 3
Brávek Jiří Technik - údržba +420 739 039 144 401 Perlová 3
Šmiřáková Daniela Skladový referent +420 378 036 925 Polední 6
Ing. Špillarová Eva Referent, příkazové bloky +420 378 036 903 405 Perlová 3
Ing. Novotná Miroslava Vedoucí ekonomicko-technického úseku (VETÚ) +420 378 036 907 404 Perlová 3
Menčlová Jiřina Skladový referent +420 378 036 925 Polední 6
Ing. Bočková Kateřina Zástupce vedoucího ETÚ +420 378 036 948 405 Perlová 3
Protiva Rudolf technik pro autoprovoz +420 607 024 117 Perlová 3

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu