Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

obvodní služebny městské policie


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Landsman Petr Velitel OS Lochotín 378 036 919 alej Svobody 60
Černá Gabriela Zástupce velitele OS Lochotín 378 036 919 alej Svobody 60
Šimůnková Martina Velitel OS Slovany 378 036 921 Koterovská 83
Bc. Bečvář Ladislav Zástupce velitele OS Slovany 378 036 921 Koterovská 83
Gabrielová Ilona Velitel OS Střed 378 036 934 213 Perlová 3
Kasl Miroslav Zástupce velitele OS Střed 378 036 934 213 Perlová 3
Sedláček Petr Zástupce velitele OS Střed 378 036 934 213 Perlová 3
Petřík Tomáš Velitel OS Bory 378 036 941 Heyrovského 40
Bc. Machuldová Petra Zástupce velitele OS Bory 378 036 942 Heyrovského 40
Bc. Schovánek Patrik Zástupce velitele OS Bory 378 036 944 Heyrovského 40
Bc. Hais Karel Velitel OS Doubravka 378 036 952 Polední 6
Roj Václav Zástupce velitele OS Doubravka 378 036 952 Polední 6
Bc. Königová Eva MBA Velitel OS Skvrňany 378 036 967 Karla Steinera 10A
Chamrad Luboš Zástupce velitele OS Skvrňany 378 036 969 Karla Steinera 10A
Mgr.Bc. Čechura Václav Velitel OS Dopravní skupina 378 036 927 Dominikánská 12
Bc. Purkarová Kateřina Zástupce velitele OS Dopravní skupina 378 036 927 Dominikánská 12
Odtahy vozidel Velitel: viz. Dopravní skupina 377224271 Radčická 6

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu