Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

obvodní služebny městské policie


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Landsman Petr Velitel OS Lochotín +420 378 036 919 alej Svobody 60
Černá Gabriela Zástupce velitele OS Lochotín +420 378 036 919 alej Svobody 60
Šimůnková Martina Velitel OS Slovany +420 378 036 921 Koterovská 83
Ing.Bc. Bečvář Ladislav Zástupce velitele OS Slovany +420 378 036 921 Koterovská 83
Gabrielová Ilona Velitel OS Střed +420 378 036 934 213 Perlová 3
Kasl Miroslav Zástupce velitele OS Střed +420 378 036 934 213 Perlová 3
Sedláček Petr Zástupce velitele OS Střed +420 378 036 934 213 Perlová 3
Petřík Tomáš Velitel OS Bory +420 378 036 941 Heyrovského 40
Bc. Machuldová Petra Zástupce velitele OS Bory +420 378 036 942 Heyrovského 40
Bc. Schovánek Patrik Zástupce velitele OS Bory +420 378 036 944 Heyrovského 40
Bc. Hais Karel Velitel OS Doubravka +420 378 036 952 Polední 6
Roj Václav Zástupce velitele OS Doubravka +420 378 036 952 Polední 6
Bc. Königová Eva MBA Velitel OS Skvrňany +420 378 036 967 Karla Steinera 10A
Chamrad Luboš Zástupce velitele OS Skvrňany +420 378 036 969 Karla Steinera 10A
Mgr.Bc. Čechura Václav Velitel OS Dopravní skupina +420 378 036 927 Dominikánská 12
Bc. Purkarová Kateřina Zástupce velitele OS Dopravní skupina +420 378 036 927 Dominikánská 12
Odtahy vozidel Velitel: viz. Dopravní skupina 377224271 Radčická 6
Stanice územně strážní služby Velitel: viz. OS Střed +420 601 378 167 Perlová 3

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu