Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 8 - Černice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Sloup Vladislav starosta +420 378 036 860 Veská 139/11
Ing. Majerníková Martina tajemnice +420 378 036 862 Veská 139/11

Městský obvod Plzeň 8 - Černice / Odbor finanční a poplatkový

Ing. Tesařová Brigita referent finanční +420 378 036 865 Veská 139/11

Městský obvod Plzeň 8 - Černice / Odbor výstavby,dopravy a živ. prostředí

Ing. Řezníčková Věra referent výstavby, dopravy a živ. prostředí +420 378 036 864 Veská 139/11

Městský obvod Plzeň 8 - Černice / Odbor sociální a evidence obyvatel

Mgr. Skopová Lenka ref. odboru sociálního a ohlašovny obyv. +420 378 036 861 Veská 139/11

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu