Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 8 - Černice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Haisová Círová Jana starostka +420 378 036 860 8 (9) Veská 139/11
Ing. Majerníková Martina tajemnice ÚMO8 +420 378 036 862 8 Veská 139/11
Mgr. Koenigsmark Jan technický pracovník +420 378 036 863 6 Veská 139/11

Městský obvod Plzeň 8 - Černice / Odbor finanční a poplatkový

Bc. Brabcová Martina referent finanční +420 378 036 865 5 Veská 139/11

Městský obvod Plzeň 8 - Černice / Odbor výstavby,dopravy a živ. prostředí

Mgr. Formanová Hana referent výstavby a dopravy +420 378 036 864 Veská 139/11

Městský obvod Plzeň 8 - Černice / Odbor sociální a evidence obyvatel

Mgr. Jílková Věra referent sociálních věcí a evidence obyvatel +420 378 036 861 Veská 139/11

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu