Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 7 - Radčice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
MUDr. Arias Rolando starosta +420 378 036 840 6 V Radčicích 9
Kuba Jiří místostarosta +420 378 036 840 6 V Radčicích 9
Bc. Goesl Tomáš místostarosta +420 378 036 840 6 V Radčicích 9
Bc. Topičová Romana tajemnice ÚMO7 +420 378 036 844 V Radčicích 9

Městský obvod Plzeň 7 - Radčice / Odbor finanční a poplatkový

Bc. Tomková Radka referent fin. odboru, evidence obyvatel, ověřování +420 378 036 842 V Radčicích 9

Městský obvod Plzeň 7 - Radčice / Odbor výstavby

Stará Pavla stavební úřad a doprava +420 378 036 843 V Radčicích 9

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu