Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor finanční a poplatkový


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 7 - Radčice / Odbor finanční a poplatkový

Mikšátková Jitka referent finančního odboru +420 378 036 842 V Radčicích 9

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu