Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 6 - Litice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hausner Michal starosta MO Plzeň 6 +420 378 036 820
Illichová Lucie kancelář starosty +420 378 036 820 Klatovská 243
Mgr. Lukešová Veronika místostarostka MO 6 +420 378 036 820 Klatovská 243
Ing. Palán Radek místostarosta MO 6 +420 378 036 820 Klatovská 243
Mgr.BcA. Mužíčková Jitka tajemnice ÚMO 6 +420 378 036 821 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / Finanční a poplatkové oddělení

Ing. Tolarová Jana referentka finančního a poplatkového oddělení +420 378 036 825 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor dopravy a stavební

Kokošková Jitka referentka odboru výstavby a dopravy +420 378 036 822 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor sociální a evidence

Bc. Vrbová Monika referentka sociálního odboru a evidence obyvatel +420 378 036 824 Klatovská 243

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu