Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 6 - Litice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kantová Blanka starostka MO Plzeň 6 37 803 6820 Klatovská 243
Hausner Michal uvolněný místostarosta MO Plzeň 6 37 803 6820
Holá Markéta referent odboru výstavby a dopravy 37 803 6823 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor daní a poplatků

Draská Martina finanční a poplatkové oddělení 37 803 6825 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor dopravy a stavební

Kokošková Jitka referent odboru výstavby a dopravy 37 803 6822 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor sociální a evidence

Bc. Bušková Tereza odbor sociální, evidence obyvatel 37 803 6824 Klatovská 243

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu