Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

odbor dopravy a stavební


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor dopravy a stavební

Kokošková Jitka referentka odboru výstavby a dopravy +420 378 036 822 Klatovská 243

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu