Městský obvod Plzeň 6 - Litice


JménoFunkceBudovaDv. Telefon
Ing. Janoušek Jaromír starosta Klatovská 243   378 036 820
Hlavín Jiří referent odboru výstavby a dopravy, pověřen výkonem funkce tajemníka Klatovská 243   378 036 821
Holá Markéta asistentka starosty Klatovská 243   378 036 823

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor daní a poplatků
Draská Martina finanční a poplatkové oddělení Klatovská 243   378 036 825

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor dopravy a stavební
Kokošková Jitka referent odboru výstavby a dopravy Klatovská 243   378 036 822

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor sociální a evidence
Bc. Bušková Tereza odbor sociální, evidence obyvatel Klatovská 243   378 036 824