Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 6 - Litice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kantová Blanka starostka MO Plzeň 6 +420 378 036 820 Klatovská 243
Hausner Michal uvolněný místostarosta MO Plzeň 6 +420 378 036 820
Mgr.BcA. Mužíčková Jitka tajemnice ÚMO 6 +420 378 036 821 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor daní a poplatků

Bc. Kadeřábková Marie referent daní a poplatků +420 378 036 825 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor dopravy a stavební

Kokošková Jitka referent odboru výstavby a dopravy +420 378 036 822 Klatovská 243

Městský obvod Plzeň 6 - Litice / odbor sociální a evidence

Ing. Bocková Jana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 824 Klatovská 243

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu