Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mojžíš Vít starosta MO Plzeň5 - Křimice +420 378 036 800 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100/21
Mgr. Plochý Ladislav tajemník +420 378 036 805 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100/21

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / odbor výstavby

Kasal Tomáš referent stavebního úřadu +420 378 036 802 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100/21

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / odbor sociální, evidence obyvatel

Bc. Stulíková Lenka odbor sociální, evidence obyvatel +420 378 036 803 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100/21

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / oddělení finanční a poplatkové

Bc. Duchková Lucie referent finančního a poplatkového odd. +420 378 036 804 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100/21

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu