Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mojžíš Vít starosta MO Plzeň5 - Křimice 37 803 6800 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100
Mgr. Plochý Ladislav tajemník 37 803 6805 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / odbor výstavby

Kasal Tomáš referent stavebního úřadu 37 803 6802 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / odbor sociální, evidence obyvatel

Bc. Stulíková Lenka odbor sociální, evidence obyvatel 37 803 6803 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / oddělení finanční a poplatkové

Hauerová Anna referent finančního a poplatkového oddělení 37 803 6804 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu