Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení finanční a poplatkové


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice / oddělení finanční a poplatkové

Bc. Duchková Lucie referent finančního a poplatkového odd. +420 378 036 804 2 nadzemní podlaží Prvomájová 100/21

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu