Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 4


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Soukup Tomáš starosta MO P4 37 803 6600 211 Mohylová 55
Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 37 803 6603 225 Mohylová 55
Beran Václav neuvolněný místostarosta MO P4 37 803 6630 208 Mohylová 55
Kočová Lenka neuvolněná místostarostka MO P4 37 803 6608 228 Mohylová 55
Bc. Chalupný Michal uvolněný př. Kontrolního výboru ZMO P4 37 803 6617 1 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4

Ing.Bc. Brůhová Martina MBA tajemnice ÚMO P4 37 803 6605 218 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení tajemnice ÚMO Plzeň 4

Ing. Finnová Markéta personální práce, vzdělávání 37 803 6607 217 Mohylová 55
Hrdličková Libuše asistentka starosty MO P4 37 803 6601 210 Mohylová 55
Sladká Alena personalistka, mzdová účetní 37 803 6606 217 Mohylová 55
Tišerová Jana vnitřní kontrola 37 803 6624 1 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení kultury a propagace

Čivišová Barbora pověřena vedením odd. kultury a propagace 37 803 6699 Zábělská 54b
Mgr. Štěrbová Pavlína koordinační prac.+fin.referent DK 37 803 6697 Zábělská 54b
Havlíčková Ivana účetní, programový prac. D klubu 37 803 6698 Zábělská 54b
Nová Veronika kultura, občanské obřady, Doubravecké listy 37 803 6664 226 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org.

Mgr. Hrubý Michal vedoucí odboru - Odbor právní, správních činností a organizační 37 803 6610 213 Mohylová 55
Ing. Čiliak Ivan preventista, krizové řízení, SDH 37 803 6685 16 Mohylová 61
Fax UMO Plzeň 4 37 803 6602 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org. - Oddělení organizační

Bláhová Michaela pověřena vedením oddělení, zastupitelstvo, rada MO P4 37 803 6625 209 Mohylová 55
Ditrichová Martina výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 37 803 6612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva příjmová pokladna, majetek hasiči 37 803 6618 231 Mohylová 55
Mgr. Dobrovolná Kateřina Ph.D. vymáhání pohledávek 37 803 6622 206 Mohylová 55
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky 37 803 6631 vrátnice Mohylová 55
Spěváková Drahomíra informace, ústředna, vstupenky 37 803 6631 vrátnice Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář 37 803 6619 suterén Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org. - Oddělení právní a správních činností

Mgr. Šmídová Eva pověřena vedením oddělení, přestupky 37 803 6613 226 Mohylová 55
Mgr. Baumrukrová Jitka přestupky 37 803 6667 223 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT 37 803 6620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT 37 803 6614 13 Mohylová 61
Pelcrová Veronika plzeňská karta, Czech POINT, ověřování 37 803 6615 31 Mohylová 61
Duchoňová Jaroslava podatelna 37 803 6616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna 37 803 6616 101 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční

Ing. Majerová Štěpánka vedoucí odboru - Odbor finanční 37 803 6640 214 Mohylová 55
Ing. Vladyková Jana rozpočet 37 803 6637 207 Mohylová 55
Bc. Bláhová Alžběta účetní, faktury, dotace 37 803 6632 219 Mohylová 55
Kosnarová Alena účetní, faktury, dotace 37 803 6634 219 Mohylová 55
Svobodová Vlasta poplatek ze psů, lovecké a rybářské lístky 37 803 6633 227 Mohylová 55
Vraná Ivana DiS. účetní, výherní hrací pr., ubyt. kapacita, VP 37 803 6635 227 Mohylová 55
Mgr. Bolla Richard dotace, účetní 37 803 6646 221 Mohylová 55
Praumová Jarmila pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory 37 803 6642 221 Mohylová 55
Fenclová Jitka pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory 37 803 6643 221 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic

Bc. Hrabáková Šárka vedoucí odboru - Odbor stavebně správní a investic 37 803 6650 212 Mohylová 55
Valtová Markéta stavební úřad 37 803 6656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad 37 803 6651 103 Mohylová 55
Myslivcová Eva stavební úřad 37 803 6653 103 Mohylová 55
Kroupová Jana správa a provoz MŠ 37 803 6644 221 Mohylová 55
Ing. Malinová Kateřina investice 37 803 6654 212 Mohylová 55
Grossová Jana administrativní a spis. pracovník, ověřování 37 803 6621 102 Mohylová 55
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad 37 803 6652 30 Mohylová 61
Krysl Jan státní stav. dohled, správa budov 37 803 6659 30 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální

PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí odboru - Odbor sociální 37 803 6660 215 Mohylová 55
Vítovcová Jitka sociální věci, opatrovnictví 37 803 6661 220 Mohylová 55
Bc. Pilátová Pavla DiS. sociálně právní ochrana dětí, kurátorství 37 803 6641 220 Mohylová 55
Mgr. Plincelnerová Jana sociálně právní ochrana dětí 37 803 6666 220 Mohylová 55
Bc. Křížová Markéta DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6665 230 Mohylová 55
Bc. Melicharová Ivana DiS. sociální věci, poradenství 37 803 6668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci, poradenství 37 803 6671 9 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy 37 803 6680 29 Mohylová 61
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně 37 803 6682 15 Mohylová 61
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň 37 803 6684 15 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší 37 803 6681 28 Mohylová 61
Bc. Vojta Lukáš odpady a dětské prvky, životní prostředí 37 803 6683 7 Mohylová 61
Ing. Krommer Evžen řízení ZC veřejně prospěšných prací-úklid 37 803 6688 7 Mohylová 61
Prokop Václav doprava, komunikace, havárie 37 803 6623 16 Mohylová 61
Moulisová Irena doprava, komunikace, havárie 37 803 6686 16 Mohylová 61

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu