Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad měst. obvodu Plzeň 4


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4

Bláhová Michaela DiS. vedoucí odd. ORG, agenda RMO, ZMO +420 378 036 625 206 Mohylová 55
Mgr. Papáčková Dana pověřena vedením PSČ oddělení, přestupky +420 378 036 667 223 Mohylová 55
Šnebergrová Adéla asistentka místostarosty +420 378 036 604 225 Mohylová 55
Mgr. Vondráková Marie přestupky +420 378 036 613 223 Mohylová 55
Bc. Čížková Milena vymáhání pohledávek +420 378 036 622 204 Mohylová 55
Ditrichová Martina příjmová pokladna, majetek hasiči +420 378 036 612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 +420 378 036 618 231 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 614 13 Mohylová 61
Mgr. Hrubý Michal tajemník +420 378 036 610 213 Mohylová 55
Hrdličková Líba asistentka starosty MO P4 +420 378 036 601 210 Mohylová 55
Fenclová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Ing. Finnová Markéta personální práce, vzdělávání +420 378 036 607 228 Mohylová 55
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Spěváková Drahomíra informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Sladká Alena personalistka, mzdová účetní +420 378 036 606 228 Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář +420 378 036 619 suterén Mohylová 55
Tišerová Jana vnitřní kontrola +420 378 036 624 1 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor vnějších vztahů, kult.a propagace

Mgr. Zilvarová Věra referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 690 208 Mohylová 55
Nová Veronika kultura a finanční referent +420 378 036 664 Zábělská 54b

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor vnějších vztahů, kult.a propagace - úsek Dklubu

Čivišová Barbora pověřena vedením úseku Dklubu +420 378 036 699 Zábělská 54b
Bc. Kailová Anna D klub, Zábělská 54b +420 378 036 697 Zábělská 54b

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org.

Fax UMO Plzeň 4 +420 378 036 602 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční

Ing. Majerová Štěpánka vedoucí odboru FIN +420 378 036 640 214 Mohylová 55
Ing. Vladyková Jana rozpočet +420 378 036 637 207 Mohylová 55
Kosnarová Alena účetní +420 378 036 634 219 Mohylová 55
Svobodová Vlasta místní poplatek ze psů, lovecké a rybářské lístky +420 378 036 633 227 Mohylová 55
Ing. Seidlerová Martina dotace, místní poplatek za užívání veřejného prostranství +420 378 036 635 221 Mohylová 55
Mgr. Bolla Richard pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory +420 378 036 643 221 Mohylová 55
Praumová Jarmila pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory +420 378 036 642 221 Mohylová 55
Preťová Ivana účetní, faktury, dotace, výherní hrací přístroje +420 378 036 632 219 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic

Ing. Malinová Kateřina pověřena vedením odboru SSI, investice +420 378 036 654 205 Mohylová 55
Ing. Sekyra Vilém vedoucí odd. investic +420 378 036 657 217 Mohylová 55
Kroupová Jana administrativní a spis. pracovník, ověřování +420 378 036 644 30 Mohylová 61
Krysl Jan správa budov, provoz a správa MŠ +420 378 036 659 30 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavebního úřadu

Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu +420 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad +420 378 036 651 103 Mohylová 55
Ing. Prokopová Dana Stavební úřad +420 378 036 653 102 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální

PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí odboru - SOC +420 378 036 660 215 Mohylová 55
Bc. Pilátová Pavla DiS. sociálně právní ochrana dětí, kurátorství +420 378 036 641 220 Mohylová 55
Mgr. Plincelnerová Jana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 666 220 Mohylová 55
Kantová Andrea DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 665 230 Mohylová 55
Mgr. Čechová Barbora DiS. veřejné opatrovnictví +420 378 036 615 28 Mohylová 61
Königsmarková Hana DiS. sociální věci +420 378 036 668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci +420 378 036 671 9 Mohylová 61
Burešová Klára veřejné opatrovnictví +420 378 036 661 28 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy +420 378 036 680 29 Mohylová 61
Bc. Mágr Roman doprava, komunikace, havárie +420 378 036 623 16 Mohylová 61
Karban Jan agenda dopravy a komunikací +420 378 036 689 16 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bc. Vojta Lukáš pověřen vedením odd. životního prostředí, odpady a dětské prvky +420 378 036 683 7 Mohylová 61
Freisleben Jakub mistr - veřejná služba +420 378 036 688 7 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší +420 378 036 681 16 Mohylová 61
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň +420 378 036 684 15 Mohylová 61
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně +420 378 036 682 15 Mohylová 61
Mgr. Walterová Dana DiS. finanční referent, veřejné zakázky +420 378 036 687 7 Mohylová 61

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu