Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor tajemníka


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka

Čivišová Barbora pověřena vedením úseku Dklubu +420 378 036 699 Zábělská 54b
Bc. Kailová Anna koordinační prac. + fin. referent +420 378 036 697 Zábělská 54b
Nová Veronika kultura a finanční referent +420 378 036 664 Zábělská 54b

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení tajemníka

Šnebergrová Adéla asistentka místostarosty +420 378 036 604 225 Mohylová 55
Hrdličková Líba asistentka starosty MO P4 +420 378 036 601 210 Mohylová 55
Ing. Finnová Markéta personalistka, mzdová účetní +420 378 036 607 228 Mohylová 55
Ing. Dolenská Pavla personální práce, vzdělávání +420 378 036 606 228 Mohylová 55
Tišerová Jana vnitřní kontrola +420 378 036 624 1 Mohylová 61
Mgr. Zilvarová Věra referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 690 208 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení právní a správních činností

Mgr. Papáčková Dana vedoucí odd. PSČ, přestupková agenda +420 378 036 667 206 Mohylová 55
Mgr. Vondráková Marie přestupky +420 378 036 613 223 Mohylová 55
Mgr. Červenka Jiří přestupky +420 378 036 621 223 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 614 13 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení organizační

Bláhová Michaela DiS. vedoucí odd. ORG, agenda RMO, ZMO +420 378 036 625 212 Mohylová 55
Bc. Čížková Milena vymáhání pohledávek +420 378 036 622 204 Mohylová 55
Ditrichová Martina příjmová pokladna, majetek hasiči +420 378 036 612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 +420 378 036 618 231 Mohylová 55
Fenclová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Bc. Malinová Marie informace, ústředna +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář +420 378 036 619 suterén Mohylová 55

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu